Social Materhood in Social Media: Instagram Materhood


Creative Commons License

Ergül G., Yıldız S.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.611-627, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.611-627
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Social media has become a normal part of our lives; It has become an important and effective medium in which many traditional identities are transformed or redefined. Motherhood identity, which is more of a cultural identity, also gets its share from this transformation. The aim of this study is to reveal how motherhood gained different dimensions through social media and to what extent the traditional mother-child relationship has changed. In this context, five Instagram user mothers' posts regarding pregnancy, birth and postpartum periods were analyzed. According to the findings of this study in which social motherhood was examined; It has been determined that women are in an effort to create a virtual identity based on perfection through their children, follower mothers with new babies attach great importance to virtual phenomena, and motherhood and mother-child relationship have gained new dimensions.

Hayatımızın olağan bir parçası haline gelen sosyal medya; pek çok geleneksel kimliğin dönüştürüldüğü veya yeniden tanımlandığı önemli ve etkili bir mecra haline gelmiştir. Daha çok kültürel bir kimlik olan annelik kimliği de bu dönüşümden nasibini almaktadır. Bu çalışmanın amacı, anneliğin sosyal medya yoluyla nasıl farklı boyutlar kazandığı, geleneksel anne-çocuk ilişkisinin ne ölçüde değişime uğradığını ortaya koymaktır. Bu bağlamda, beş Instagram kullanıcısı annenin hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemlere ait paylaşımları incelenmiştir. Sosyal anneliğin incelendiği bu çalışmanın bulgularına göre; kadınların çocukları üzerinden mükemmelliğe dayalı sanal bir kimlik oluşturma çabasında oldukları, yeni bebek sahibi takipçi annelerin sanal fenomenleri oldukça önemsedikleri, anneliğin ve anne- çocuk ilişkisinin de yeni boyutlar kazandığı tespit edilmiştir.