METHODS OF FIGHTING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE CONTEXT OF GLOBAL PUBLIC GOODS THEORY, PROBLEMS FACED AND SOLUTION SUGGESTIONS


YURDAKUL A., TURAN D.

Vergi Raporu, vol.0, no.264, pp.174-188, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 0 Issue: 264
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Vergi Raporu
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.174-188
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Epidemics, which have been the common problem of human destiny throughout history, have led states to intervene in health services and undertake primary health care services. The study aims to clarify the mistakes made and the measures to be taken in the fight against the Covid-19 pandemic by analysing the health services and the epidemic within the framework of public goods. The findings of this study are as follows: It is seen that countries do not comply with the economic and political solution proposals in the public finance literature in the fight against the Covid-19 pandemic and they make the mistake of acting with economic motives. It is not possible for countries to prevent the spread of the pandemic with unilateral domestic policy measures. In order to eliminate the economic and social effects of the Covid-19 pandemic, it is necessary to control the epidemic first. In this context, first of all, fair access to vaccines should be ensured and the communities that constitute the weakest link in the fight against the pandemic should be supported. It has been concluded that it is important to carry out the measures to be taken in eliminating the economic and social negative externalities of the pandemic, which is a global public problem, with a perspective based on international coordination and collective cooperation.
Tarih boyunca insanlık kaderinin ortak sorunu olan salgın hastalıklar, devletlerin sağlık hizmetlerine müdahale etmesine ve temel sağlık hizmetlerini üstlenmelerine yol açmıştır. Yapılan çalışma, sağlık hizmetlerinin ve salgının kamusal mallar çerçevesinde analiz edilerek, Covid-19 pandemisi ile mücadelede yapılan hataları ve alınması gereken önlemleri açığa kavuşturmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın bulguları şunlardır: Ülkelerin Covid-19 pandemisi ile mücadelede kamu maliyesi literatüründe var olan ekonomik ve politik çözüm önerilerine uymadıkları ve ekonomik güdüler ile hareket etme hatasına düştükleri görülmektedir. Ülkelerin tek taraflı iç politika tedbirleri ile pandeminin yayılmasını engellemeleri mümkün değildir. Covid-19 pandemisinin ekonomik ve sosyal etkilerinin giderilmesi için öncelikle salgının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikle aşılara adil erişim sağlanmalı ve pandemi ile mücadelede en zayıf halkayı oluşturan toplumlara destek verilmelidir. Küresel kamusal bir sorun olan pandeminin ekonomik ve sosyal negatif dışsallıklarının giderilmesinde alınacak önlemlerin uluslararası koordinasyon ve kolektif iş birliğine dayalı bir bakış açısıyla yürütülmesinin önem arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır.