Cyber crimes and Turkey’s cyber security policies


HEKİM H., BAŞIBÜYÜK O.

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, vol.4, no.2, pp.135-158, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.135-158
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Beside facilitating commission of traditional crimes, information technologies have rendered emergence of new type of crimes. With the help of opportunities provided by the internet, today criminals no longer need technical capacity to conduct cyber crimes. At the same time, the rising dependency on the information technologies has increased the risk of being a victim of cyber crime and make cyber space an important part of national security. For that reason, cyber security has become one of the most debated issues. However, cyber security issues are not given adequate importance in Turkey, and discussed only after some remarkable incidents. In order to contribute to the literature on this topic, first part of this study will cover types of cyber crimes, the second part will present cyber crime statistics of Turkey and analyze her cyber security policies.
Bilişim teknolojileri bazı klasik suçların daha kolay işlenmesine imkân vermesinin yanında, yeni tip suçların da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde internetin sağladığı imkânlar sayesinde siber suç işlemek için eskisi kadar teknik bilgi ve beceriye sahip olmaya gerek kalmamıştır. Bununla beraber, bilişim teknolojilerine olan bağımlılığın giderek artması, bireylerin suç mağduru olma riskini artırmasının yanında siber alanı da ulusal güvenliğin önemli bir parçası konumuna getirmiştir. Bu yüzden siber güvenlik son yıllarda en fazla tartışılan konulardan birisi haline gelmiştir. Ancak siber güvenlik konusu Türkiye’de gereken önemi görmemekte, sadece sansasyonel olaylar ertesinde gündeme gelmektedir. Bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmanın ilk bölümünde siber suç türleri ele alınacak, ikinci bölümündeyse Türkiye’nin siber suç istatistikleri sunulacak ve siber güvenlik politikaları incelenecektir.