“Using drugs and stımulants” in urban places as an example of victimless crime in Turkey


ÇALI H. H.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.1, pp.37-56, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.37-56
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Although the term “victimless crime” is available in the doctrine, it is a conceptwhich has just been studied and examined in concrete cases in Turkey. The term can be interpretedmost simply as any crime with no victim. The study aimed at investigating the concept “victimless crime” in the cases of using drugsand stimulants. In the first place, literature review on the subject was made in the study. Later,the study was supported with secondary data using the official statistics of the Ministry ofJustice, Central Monitoring Station of Drug and Drug Dependence in Turkey and the GeneralDirectorate of Security. It was established in the study that the clearest statements about victimless crimes inTurkish penal legislation were available in Turkish Penal Code Bill number 5237. Accordingto this, accepting, carrying and buying drugs and stimulants to use were all recognized asvictimless crimes. From this aspect, the perception “there is no victimless crime”, which is thereflection of the typical theory of crime in Turkey, was undermined. In addition, a meaningfulrelation was found between the dark numbers and victimless crimes. The study ended givingrecommendations on victimless crimes to government executives with positions of legislator andlegislation officer.
“Mağdursuz Suç” terimi doktrinde yer almasına rağmen Türkiye’de somut olaylardayeni yeni incelenen ve araştırılan bir kavramdır. Mağdursuz suç terimi, en yalın hali ile mağduru/kurbanı olmayan suç olarak anlamlandırılabilmektedir. Bu çalışmada, “mağdursuz suç” kavramının ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma’ örneğinde incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada önce konu ile ilgili literatür taraması yapılmış,daha sonra Adalet Bakanlığının, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin ve Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi istatistikleri kullanılarak ikincil verilerle de araştırma pekiştirilmiştir.Çalışmada; Türk ceza mevzuatında mağdursuz suçlarla ilgi en net ifadelerin 5237 sayılıTürk Ceza Kanunu yasa tasarısında bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanılmak üzere satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması eylemimağdursuz suç olarak kabul edilmiştir. Bu yönüyle Türkiye’de klasik suç teorisinin yansımasıolan ‘mağdursuz suç olmaz’ düşüncesi de yıkılmıştır. Ayrıca çalışmada, siyah sayılar ile mağdursuz suçlar arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya, yasa uygulayıcıkonumunda olan kamu yöneticilerine yönelik mağdursuz suçlarla ilgili tavsiyeler önerilerek sonverilmiştir.