Personel kariyer teorisine göre polislerin mesleki ilgi alanlarının incelenmesi


Çalışkan A., HARMANCI F. M.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.2, pp.183-205, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.183-205
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Bu çalışma; Emniyet Teşkilatı birimlerinin görev alanları çerçevesinde; özel hizmet alanlarında (branş) çalışacak olan personelde birim görev gerekleri ile örtüşmeyi sağlayacak olan ilgi alanlarının tespit edilmesine yönelik bir alan çalışmasıdır. Çalışmada Holland’ın Personel Kariyer Teorisi (PCT) esas alınmıştır. Çalışmada kullanılan yöntem kesitsel araştırma yöntemidir. Alan araştırması sonucu; Emniyet Teşkilatının özel hizmet alanlarında teoride ileri sürülen faktörlerden sadece “araştırıcı özelliği” regresyon modelinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca bu çalışmada mesleki ilgi alanlarının risk katsayıları belirlenmiştir. Bu katsayılar doğrultusunda birimlerin branş olabilmesinde referans alınabilecek model önerisi geliştirilmiştir.