Uluslararası İlişkiler Kuramlarında Söylem Kavramı


Creative Commons License

Yanarışık O.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, vol.11, pp.75-93, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.14782/marmarasbd.1371983
  • Journal Name: Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.75-93
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Dil ve konuşma, sosyal varlığımız için gereklidir. İnsanlar birbirleriyle iletişim kurmak, bilgi alışverişinde bulunmak, duygu, istek ve ihtiyaçlarını ifade etmek, cevap vermek, anlamak ve tepki vermek için dili kullanmaktadır. Söylem, temelde, öznelerarası anlamın üretildiği, sürdürüldüğü, dönüştürüldüğü ve buna bağlı olarak toplumsal gerçekliğin kurucusu haline geldiği alan olarak tanımlanabilmektedir. Söylem kavramı özellikle eleştirel uluslararası ilişkiler literatüründe yaklaşık otuz yıldır moda bir terim haline gelmiş durumdadır. Söylem Analizi ise kullanımdaki dilin incelenmesidir. Söylem Analizine yönelik birçok farklı yaklaşım vardır. Bu makalede, söylem kavramı kuramsal perspektiften incelenmektedir. Bu kapsamda, dil ve söylem ilişkisinin temelleri analiz edilmekte; popüler bir metodoloji olarak söylem analizi incelenmekte; eleştirel teori ve eleştirel söylem analizi ilişkisi değerlendirilmekte ve son olarak pozitivist geleneğin eleştirisi üzerinde durulmaktadır. Böylelikle, son yıllarda uluslararası ilişkilere yönelik önemli bilimsel genişleme ve derinleşme ile sonuçlanan söylemsel yaklaşım detaylı bir şekilde tahlil edilmektedir.

Dil ve konuşma, sosyal varlığımız için gereklidir. İnsanlar birbirleriyle iletişim kurmak, bilgi alışverişinde bulunmak, duygu, istek ve ihtiyaçlarını ifade etmek, cevap vermek, anlamak ve tepki vermek için dili kullanmaktadır. Söylem, temelde, öznelerarası anlamın üretildiği, sürdürüldüğü, dönüştürüldüğü ve buna bağlı olarak toplumsal gerçekliğin kurucusu haline geldiği alan olarak tanımlanabilmektedir. Söylem kavramı özellikle eleştirel uluslararası ilişkiler literatüründe yaklaşık otuz yıldır moda bir terim haline gelmiş durumdadır. Söylem Analizi ise kullanımdaki dilin incelenmesidir. Söylem Analizine yönelik birçok farklı yaklaşım vardır. Bu makalede, söylem kavramı kuramsal perspektiften incelenmektedir. Bu kapsamda, dil ve söylem ilişkisinin temelleri analiz edilmekte; popüler bir metodoloji olarak söylem analizi incelenmekte; eleştirel teori ve eleştirel söylem analizi ilişkisi değerlendirilmekte ve son olarak pozitivist geleneğin eleştirisi üzerinde durulmaktadır. Böylelikle, son yıllarda uluslararası ilişkilere yönelik önemli bilimsel genişleme ve derinleşme ile sonuçlanan söylemsel yaklaşım detaylı bir şekilde tahlil edilmektedir.