Rise of the Sadrist Movement to the Top in Iraqi Politics in the Context of Smart Power


Acar H.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi, vol.22, no.2, pp.242-258, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Güvenlik Çalışmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.242-258
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

The soft power concept created by Joseph S. Nye in 1990 is nowused extensively both in explaining practice and in the academic field. Nye,in changing the other party’s behavior; He states that instead of hard powerelements such as threats, pressure, economic sanctions, results can also beachieved with soft power elements by creating attraction through culture,values and policies. He argues that for more precise and sustainable results,the use of hard and soft power elements, that is, the smart power concept,must be applied. The Sadr family has had a significant influence on Iraq, es pecially on Iraqi Shiites for generations. In 1999, when the leadership of thefamily passed to Muqtada es Sadr, the youngest son, the Sadrist Movementgained a different dimension. Muqtada has transformed the Sadrist Move ment from the position of a non-state armed organization to the leader ofthe coalition that came first in the 2018 elections. In this process, Sadr usedthe smart power elements mentioned by Nye, albeit relatively, successfully.
1990 yılında Joseph S. Nye’ın ortaya çıkardığı yumuşak güç konsepti günümüzde hem pratiği açıklamada hem de akademik alanda yoğun olarak kullanılmaktadır. Nye, karşı tarafın davranışlarını değiştirmede; tehdit, baskı, ekonomik yaptırım gibi sert güç unsurları yerine kültür, değerler ve politikalar üzerinden cazibe yaratıp yanına çekerek yumuşak güç unsurlarıyla da sonuç alınabileceğini belirtir. Daha kesin ve sürdürülebilir sonuçlar için ise sert ve yumuşak güç unsurlarının birlikte kullanımına yani akıllı güç konseptine başvurulması gerektiğini savunur. Sadr ailesi Irak üzerinde özellikle Iraklı Şiiler üzerinde nesillerdir önemli bir etkiye sahiptir. 1999 yılında ailenin liderliğinin en küçük oğul olan Mukteda es Sadr’a geçmesiyle Sadr Hareketi farklı bir boyut kazanmıştır. Mukteda, Sadr Hareketi’ni devlet dışı silahlı örgüt konumundan 2018 seçimlerinden birinci çıkan koalisyonun lideri konumuna getirmiştir. Bu süreçte Sadr da, Nye’ın bahsettiği akıllı güç unsurlarını göreceli de olsa başarılı bir şekilde kullanmıştır.