The applicability of the system approach in managing public organizations


AYHAN U.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.105-123, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.105-123
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Advances in technology and science have become giddy since the beginning of 20th Century, whereupon rapid changes and improvements have been observed at institutional and social dimensions. Especially in recent years, in terms of methods and approaches practiced in administrative science, the number of new approaches has significantly increased. With this paper, aspects like whether “The Applicability of the System Approach in Managing Public Organizations” in terms of Police Organization are dealt with. Firstly a conceptual framework will be formed about the System Approach or System Analysis and the concepts of system and sub-system are covered briefly. Then system approaches, range of system like open and closed systems, environment variable, harmful and profitable aspects are dealt with. Due to the system approach and a number of features like its analytical, rational and environment-caring nature, its mutual interactions with the bureaucratic structure of The Police Organization are observed. In conclusion, instead of the bureaucratic understanding in which all the authority belongs to the centre and which is extremely centralist and supports prohibitions, The Applicability of the System Approach in Managing Public Organizations especially on police organization is discussed in the light of totalitarian approach.
Yirminci yüzyılın başlamasıyla bilimsel ve teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hal almış, kurumsal alanda ve sosyal alanda da hızlı değişim ve gelişmeler gözlenmiştir. Özellikle son yıllarda yönetim bilimi içerisinde uygulanan yöntem ve yaklaşımlar bakımından yeni yaklaşımların sayısında önemli artışlar olmuştur. Bu çalışmada kamu kuruluşlarının yönetiminde, özelde polis teşkilatında sistem yaklaşımının uygulamasının başarılı olup olmayacağı gibi hususlar ele alınmıştır. Öncelikle sistem yaklaşımı veya sistem analizi konularında kavramsal bir çerçeve çizilerek sistem ve alt sistem kavramları üzerinde kısaca durulduktan sonra sistem yaklaşımları ele alınmış, sistem çeşitleri açık ve kapalı sistemle, çevre dönüşüm sistemleri, bu sistemin zararlı ve faydalı yönleri gibi hususlar incelenmiştir. Sistem yaklaşımı, analizci, rasyonel, akla ve çevreye önem veren bir takım özelliklerinden dolayı polis teşkilatındaki bürokratik yapıyla karşılıklı etkileşimleri de incelenmiştir. Burada salt olarak, tüm yetkilerin merkezde toplandığı, aşırı merkeziyetçi, yasakçı bürokrasi anlayışından ziyade sistem yaklaşımının kamu kuruluşlarından Türk Polis Teşkilatında uygulanabilirliği, kurumsal yapının iç ve dış unsurlarla bir bütün olarak ele alınarak uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.