Examination of Political and Institutional Actors in the S-400 HSS Procurement Process: A Discourse Analysis


Creative Commons License

SEN Y. F., Yaşa A. G.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.35, pp.323-354, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.54600/igdirsosbilder.1388254
  • Journal Name: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.323-354
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

As a scope, the study examines the discourse analysis within the scope of the S-400 air defense system agreement. Internet media was chosen as the source for the discourse analysis. Most visited internet news media broadcasting in Turkey-based sites have been identified and screened according to data from Alexa. In this context, the process in question was also divided into sections and analyzed accordingly. The processes; The signing of the S-400 air defense system contract, realization of system deliveries, Turkey's removal from the F-35 fighter jet program, the testing of S-400 air defense system, Application of CAATSA sanctions to a NATO country includes improvements. Accordingly, the time section of the study starts on December 29, 2017 and ends by including the developments related to the event that took place on and after December 14, 2020. In this context, the discourses that were made later and shaped the process were also included. With discourse analysis, relations and developments between actors could be analyzed more clearly in the context of the crisis. There seems to be a deeper and more problematic area that affects relationships between actors. The S-400 crisis has led to a clear picture of the deterioration in bilateral relations. At the same time, it is possible to see the effects of the crisis of trust and mutual distrust throughout the whole process. As a result, the S-400 crisis has not only been a matter of military discussion, but has emerged as a military-political crisis.
Çalışma kapsam olarak S-400 hava savunma sistemi anlaşması sürecindeki söylemlerin analizini içermektedir. Söylem analizinin gerçekleştirildiği kaynak olarak internet medyası seçilmiştir. Türkiye merkezli yayın yapan internet haber medyası içerisinde en çok ziyaretçi alan siteler Alexa verilerine göre tespit edilmiş ve taranmıştır. Bu kapsamda söz konusu süreç bölümlere ayrılmış ve buna bağlı olarak söylemler analiz edilmiştir. Belirlenen süreçler ise S-400 hava savunma sisteminin teminine yönelik nihai sözleşmenin imzalanması, sistem teslimatlarının gerçekleşmesi, F-35 savaş uçağı programından Türkiye’nin çıkarılması, S-400 sisteminin test edilmesi ve CAATSA yaptırımlarının ilk kez bir NATO ülkesine uygulanması gelişmelerini kapsamaktadır. Buna göre çalışmanın zaman kesiti 29 Aralık 2017 tarihinden başlamakta ve 14 Aralık 2020 günü gerçekleşen olayın yankılarını da dahil ederek sonlanmaktadır. Ayrıca daha sonra yapılan ve süreci şekillendiren önemli söylemlere de yer verilmiştir. Söylem analizi ile aktörler arası ilişkiler ve gelişmeler kriz bağlamında daha net bir şekilde analiz edilebilmiştir. Aktörler arasında ilişkileri etkileyen daha derin ve problematik bir alanın olduğu görülmektedir. S-400 krizi buna bağlı olarak ikili ilişkilerdeki bozulmanın net bir halinin ortaya konulmasını sağlamıştır. Aynı zamanda ortaya çıkan güven bunalımı ve karşılıklı güvensizliğin etkilerini tüm süreç boyunca görebilmek olasıdır. Sonuç olarak S-400 krizi sadece askeri bir tartışma konusu olmamış askeri-siyasi bir kriz niteliğinde ortaya çıkmıştır.