Anti-Islam in Digital Games


özüdoğru erdoğan h. n.

Current perspectives in social sciences (Online), vol.26, no.1, pp.162-168, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.54614/jssi.2022.1052901
  • Journal Name: Current perspectives in social sciences (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.162-168
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

There are approximately 1.2 billion digital game users worldwide. The presentation of Islam in some digital game contents developed for the virtual world poses a problem. In digital games, methods containing secret messages are used, such as subliminal messages and 25th Square Technique. In the study, it was brought to the agenda that digital games create false perceptions in children and adults by using the symbols of the Islamic religion together with terrorism. With this study, it is aimed to reveal the opposition to Islam in digital games, to determine the use of Islam and Muslim perception in digital war games and to make suggestions on this subject. In this research, which is a qualitative study, the messages built into some digital war games were tried to be understood. In the study, answers were sought and suggestions were made for the definition of fear of Islam, the way it is used in digital games, what kind of perception it creates in children and adults who play games, and what should be done.
Dünya geneline bakıldığında yaklaşık 1,2 milyar dijital oyun kullanıcısı bulunmaktadır. Sanal dünya için geliştiri- len bazı dijital oyun içeriklerinde İslam’ın sunumu problem teşkil etmektedir. Dijital oyunlarda subliminal mesaj ve 25. Kare Tekniği gibi yöntemlerle gizli mesajlar içeren metodlar kullanılmaktadır. Çalışmada, dijital oyunla- rın İslam Dininin sembolleri ile terörü birlikte kullanarak çocuklarda ve yetişkinlerde yanlış algı oluşturması gündeme getirilmiştir. Bu çalışma ile dijital oyunlarda yapılan İslam karşıtlığını ortaya koymak, dijital savaş oyunlarında İslam ve Müslüman algısının oyunlarda kullanma biçimini tespit etmek ve bu konuda öneriler- de bulunmak amaçlanmaktadır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada bazı dijital savaş oyunlarına inşa edilen mesajlar anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada İslam korkusunun tanımı, dijital oyunlardaki kullanım şekli, çocuk ve oyun oynayan yetişkinlerde nasıl bir algı oluşturduğu ve neler yapılması gerektiği sorularına cevap aranıp önerilerde bulunulmuştur.