Sociological evaluation of the relationship between shadow economy and criminal organizations


KAHYA Y., Irmak F.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.1, pp.349-362, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.349-362
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Emergence of shadow economy in Turkey begins with urbanization movements in the country. The most negative impact of urbanization periods has become collapse or deterioriation of social norms and the problems that individuals experienced in adopting urban culture and laws. Unplanned urbanization, abrupt population growth, migration and employment problems, unqualified workforce have vitalized the shadow economy, while leading to emergence of a criminal economy. Shadow economy has become an environment for criminal groups to survive and operate their activities. In this article, an outline of shadow economy was given, and emergence of criminal groups as marginal structures during urbanization periods and place of these groups in shadow economy was explained. Pointing out the relationship between shadow economy and criminal groups, this article provided some policy recommendations in the fight against shadow economy.
Türkiye’de kayıtdışı ekonominin ortaya çıkışı kentleşme süreçleri ile başlamaktadır. Kentleşme süreçlerinin en olumsuz etkileri toplumsal normların bozulması veya yozlaşması, bununla birlikte bireylerin kent kültürüne ve yasalara uymada yaşadıkları sorunlardır. Çarpık kentleşme, hızlı nüfus artışı, göç ve istihdam sorunları, vasıfsız iş gücü kayıtdışı ekonomiye hayat verirken, aynı zamanda suç ekonomisinin de oluşmasına neden olmuştur. Kayıtdışı ekonomi, özellikle suç örgütlenmelerinin yaşama ve faaliyet alanları olarak ortaya çıkmıştır. Bu makalede, kayıtdışı ekonomi genel hatları ile özetlenmiş, Türkiye’de kentleşme süreçlerinde suç örgütlenmelerinin marjinal bir yapılanma biçimi olarak ortaya çıkışı ve bu örgütlenmelerin kayıtdışı ekonomideki konumları açıklanmıştır. Makale, kayıtdışı ekonomi suç örgütleri ilişkisine dikkat çekerek, kayıtdışı ekonomi ile mücadeleye ilişkin önerilerde bulunmuştur.