Agent based modeling in public administration


SEYHAN O.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.69-86, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.69-86
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to explore the role of agent based modeling (ABM) as a simulation method in analyzing and formulating the policy making processes and modern public management that is under the pressure of information age and socio-politic demands of open societies. ABM is a simulative research method to understand complex adaptive systems (cas) from the perspective of its constituent entities. In this study, by employing agent based computing and Netlogo language, two case studies about organizational design and organizational risk analyses have been examined. Results revealed that ABM is an efficient platform determining the optimum results from various scenarios in order to understand structures and processes about policy making in both organizational design and risk management. In the future, more researches are needed about understanding role of ABM on understanding and making decision on future of cas especially in conjunction with developments in computer technologies.
Bu çalışma, bilgi çağının ve açık toplumlara ait sosyo-politik taleplerin baskısı altındaki modern kamu yönetimi ve politika oluşum süreçlerinin daha etkin formüle edilebilmesi ve incelenmesine yönelik olarak bir simülasyon yöntemi olan etmen tabanlı modellemenin (ETM) rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. ETM, karmaşık bağdaşır sistemleri (kbs) kendi bileşenleri perspektifinden anlama amaçlı oluşturulan simülasyona dayalı bir araştırma metodudur. Bu çalışmada yöntem olarak etmen tabanlı hesaplama ve Netlogo yazılım dili kullanılarak örgütsel tasarım ve örgütsel risk analizi ile ilgili iki örnek olay incelenmiştir. Elde edilen bulgular, ETM’nin, gerek örgütsel tasarım gerekse risk analizinde politika oluşturmada birçok farklı alternatif senaryolardan en elverişli olanını belirleyen ve politika oluşturmada yapı ve süreçlerin anlaşılması için fırsatlar sunan etkin bir platform olduğunu ortaya koymaktadır. Gelecekte, bilgisayar ve yazılım teknolojilerinin gelişmesiyle kbs’lerin doğasını anlamak ve bu sistemlerin geleceğiyle ilgili karar vermede ETM’nin rolü ile ilgili birçok araştırmaya ihtiyaç vardır.