Polis-Halk İlişkileri: İngiliz Kaynakları Işığında Genel Bir Bakış


ÖZTÜRK N.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.61-74, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.61-74
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Police, crime and law enforcement appear to be very closely connected. On the other hand, the public is widely seen at the very centre of strategies for crime fighting to complement the police task. Therefore the question of deterioration or improvement of police-public relations is a fundamental issue in tackling crime and the issue concerning relationships between police and public has attracted considerable attention in fighting of crime in recent decades. The main purpose of this study is to discuss the attitudes of police and public towards each other. Whether there is any impact or relation between successful police-public relations and those attitudes. What are the main factors which have an impact and how do they influence police-public relations? What are the reasons and factors which shape their perceptions vigilantism will also be examined briefly in the context of 'why some people try to solve their problems by themselves rather reporting them to the police? Finally, the sources and information used in this article were derived from British based resarches. However, it has been aimed to give a guide to the area which lacks in Turkey.
Polis, suç ve kanunlara riayetin sağlanması, çok içli-dışlı kavramlar olarak görülür. Diğer taraftan halk, polisin görevini tamamlamasında suçla mücadele stratejilerinin merkezinde görülür. Bu sebeple, polis-halk ilişkilerinin bozulması veya geliştirilmesi konusu, suçla mücadelede temel bir konudur ve polis ve halk arasındaki ilişkilerle ilgili bu konu, suçla savaşta, geçtiğimiz on yıllarda, hatırı sayılır bir dikkati cezbetmiştir.Bu çalışmanın temel amacı, polisin ve halkın birbirlerine yaklaşımlarını tartışmak ve bu yaklaşımlar ile başarılı polis halk ilişkileri arasında bir ilişkinin veya etkinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu konuda temel faktörler nelerdir ve bunlar polis halk ilişkilerini nasıl etkilemektedir? Polisin ve halkın algılamalarını şekillendiren sebepler nelerdir? Ayrıca, insanların bizzat ihkak-ı hakka başvurmaları (hukuku kendi ellerine alıp uygulamaları) da 'neden bazı insanlar polise başvurmayı tercih ederken diğer bazıları kendi başlarının çaresine bakarlar' bağlamında kısaca incelenecektir. Son olarak, bu çalışma, Türkiye'de bu sahada eksikliği hissedilen çalışmalara ve alanlara bir örnek olması ve karşılaştırma imkanı açısından, İngiliz kaynaklı, bilgi ve araştırmalardan yola çıkılarak yapılmıştır.