Military Interventions by Russia to Crises in Countries Hosting Russian Bases


MARDAN M.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi, vol.22, no.1, pp.108-128, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Güvenlik Çalışmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.108-128
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Military interventions have become an important international security issue in recent years. It gained a different dimension especially after the annexation of Crimea to Russia. In addition to this intervention, Russian interventions in Georgia and Syria have also revealed the possi-bility that Russia may intervene in other countries with Russian military bases. Considering the fact that most of the bases are located in the former Soviet Republics and the impact of Russian influence over these countries, Russia has become a dangerous neighbor today. In addition, logistic sup-port is crucial for the military intervention, which requires considerable power, to achieve its goal. Russian bases will also be the places where this support will be provided or coordinated. Russia’s military intervention took place at the Mediterranean and Black Sea regions are vital both for Turkey. In this context, our study will evaluate the military bases of Russia by taking examples from the history of Russia on military interventions and will address the military interventions of Russia against the crises in the countries hosting Russian bases.
Askeri müdahaleler son yıllarda önemli bir uluslararası güvenlik soru-nu haline gelmiştir. Özellikle Kırım’ın Rusya’ya ilhakının ardından farklı bir boyut kazanmıştır. Bu müdahalenin yanı sıra Gürcistan ve Suriye’deki Rus müdahaleleri de Rusya’nın üsleri bulunan başka ülkelere de askeri mü-dahalede bulunabileceği ihtimallerini ortaya çıkarmıştır. Üslerin bulunduğu ülkelerin çoğunun eski Sovyet ülkeleri olması ve Rus nüfuzunun etkisi de değerlendirildiğinde günümüzde Rusya tehlikeli bir komşu halini almıştır. Bunun yanı sıra önemli ölçüde güç gerektiren askeri müdahalenin ama-cına ulaşması için lojistik destek çok önemlidir. Bu desteğin sağlanacağı veya koordine edileceği yerler de Rus üsleri olacaktır. Rusya’nın askeri müdahalelerini gerçekleştiği Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri Türkiye için de hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmamız askeri müdahaleler konusunda Rusya tarihinden örnekler ele alarak Rusya’nın askeri üslerini değerlendirecek ve Rus üslerine ev sahipliği yapan ülkelerdeki krizlere kar-şı Rusya’nın askeri müdahalelerini ele alacaktır.