Mediation as a Third Party Role in Conflict Resolution


Creative Commons License

Şahin Y.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi, vol.23, no.2, pp.220-242, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.54627/gcd.991276
  • Journal Name: Güvenlik Çalışmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.220-242
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Conflict resolution is a difficult and arduous process. When the conflicting parties are unable to resolve their problems there is a need to a third-party interventionist outside the conflict. Among the third-party roles, the most common and successful is mediation. In this study, the role of third parties in international relations will be discussed and then mediation will be focused on as a third party role and method. The place, definition, mediation processes, types, methods and history of mediation in internati- onal law and theories will be examined. Discussions and approaches about mediation will be evaluated from different perspectives.In the study, it will be defended that the claim that the ideal mediator should be impartial in mediation is not always true de facto.It will be argued that the dichotomy of party or impartiality in mediation should be addressed within the fra- mework of the mediator’s management of the process, its approach to the conflicting actors and especially its power and capacity.
Çatışmaların çözümü zor ve meşakkatli süreçlerdir. Çatışan tarafların sorunlarını çözemediği durumlarda çatışmanın dışında olan üçüncü bir taraf müdahalelisine ihtiyaç duyulur. Üçüncü taraf rolleri arasında en yayın ve başarılı olanı arabuluculuktur. Bu çalışmada uluslararası ilişkilerde üçüncü taraf rollerinin ne olduğu ele alınacak ardından dabir üçüncü taraf rolü ve yöntemi olarak arabuluculuğa odaklanılacaktır. Arabuluculuğun uluslararası hukuktaki ve teorilerdeki yeri, tanımı, arabuluculuk süreçleri, türleri, yöntemleri ve tarihi incelenecektir. Arabuluculuğa dönük tartışmalar ve yaklaşımlar farklı pencerelerden değerlendirilecektir. Çalışmada ideal arabulucunun arabuluculukta tarafsız olması gerektiği iddiasının de facto olarak her zaman doğru olmadığı savunulacaktır. Arabuluculukta taraf vs. tarafsızlık dikotomisinin arabulucunun süreci yönetişi, çatışan aktörlere yaklaşımı ve özellikle gücü çerçevesinde ele alınması gerektiği iddia edilecektir.