Promotion System of Constables of Turkish National Police


BAYCAN C.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.51-68, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.51-68
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Together with the innovations in the field of security, today, the police organizations and security forces have a much more important place in the promotion of peace and comfort of a society. In order to increase the quality of service offered to the society, it is necessary to raise the motivation of the staff, the most crucial element in the service of society, and to make the staff participate actively in the decision making process.Likewise with such considerations, the Turkish National Police also had substantial progress to promote peace and security of the society. However, there are still certain issues to be debated broadly so as to improve the quality of service offered by the Turkish National Police. In this paper, the personnel promotion system which is thought to be very essential for covering the needs of middle level officers, providing the personnel motivation and joining the decision-making process, is discussed. In this sense, firstly, the promotion system of some developed countries and Turkish National Police Organization are generally taken into account in this study. Also, it is tried to establish a promotion system for the constables who comprises 91 % of the Turkish National Police.
Güvenlik alanındaki yenilikler ile birlikte, güvenlik hizmeti veren örgütlerde çalışan personelin bir toplumun huzurunun ve rahatının geliştirilmesindeki önemi daha da artmıştır. Topluma sunulan hizmetin kalitesini yükseltmek için, toplumun hizmetindeki en önemli unsur olan personelin motivasyonunu ve personelin karar alma sürecine aktif olarak katılımını sağlamak gereklidir.Bu doğrultuda, Türk Emniyet Örgütünde toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada önemli ilerlemeler sağlamıştır. Ancak, sunulan hizmetin kalitesi verimliliği ve etkinliği için bu gelişmeler devam etmektedir. Bu makalede, Türk Emniyet Örgütü orta düzey amir ihtiyacının giderilmesi, personelin motivasyonunu ve yönetime katılımının sağlanması için çok önemli olduğu düşünülen personelin rütbe yükselmesi konusu incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle gelişmiş ülke polis örgütleri ve Türk Emniyet Örgütü yükselme sistemleri incelenmiş ve Emniyet örgütünün % 91'ini oluşturan polis memurları için bir yükselme sistemi geliştirilmeye çalışılmıştır.