Types of signature forgery, detection and prevention


AYDOĞDU E., ATAÇ Y.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.49-71, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.49-71
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

This study is aimed to address the preventive measures of signature forgery. Since the preventive measures depend on the types of forged signatures, it was necessary to identify the types of forged signatures in detail. Each types of a signature forgery has different features specific to them. Thus each of them deserves special attention. Additionally, the process of a signature comparison needs special attention to be able to prevent signature forgery. Mistakes made in the signature comparison process cost loss of time, money and effort. In order to contribute the efforts in struggling against signature forgery, the types of forged signatures and the process of questioned signature comparison were explained in detail. Though fighting against many types of crimes is considered as responsibility of law enforcement agencies, struggling against crimes such as signature forgery needs additional support from other institutions. In the light of more than ten years of experience in questioned document examination and the former studies in the field, eleven preventive measures relevant to several institutions were offered in this study.
Bu çalışmada, imza sahteciliğinin önlenmesine yönelik tedbirlerin açıklanması amaçlanmıştır. Önleyici tedbirlerin sahte imza türlerine bağlı olmasından dolayı, sahte imza türlerinin de detaylı olarak ele alınması gerekmiştir. Tüm sahte imza türleri kendine has özellikler içerdiği için her biri üzerinde dikkatlice durulması gerekir. Bununla birlikte, imza sahteciliğinin önlenebilmesi için, imza karşılaştırma aşamasına da özel bir dikkat gösterilmelidir. İmza karşılaştırma aşamasında yapılan hatalar zaman, para ve emek israfına sebep olmaktadır. İmza sahteciliğine karşı mücadele edenlerin çabalarına katkıda bulunmak amacıyla imza sahteciliği türleri ve şüpheli imza karşılaştırmaları süreci detaylı bir şekilde açıklandı. Pek çok suç türü ile mücadele kolluk kuvvetlerinin sorumluluğu gibi algılansa da, imza sahteciliği gibi suçlarla mücadele edebilmek için diğer ilgili kurumların desteği gerekir. Çalışmamızda, şüpheli doküman inceleme alanındaki on yılı aşkın tecrübe ve alanda yapılmış olan evvelki çalışmaların ışığında, çeşitli kurumları ilgilendiren on bir adet önleyici tedbir önerilmiştir.