Pressure Groups and Their Effects on Decision Making Process


GÖKSU T., BİLGİÇ V. K.

Amme İdaresi Dergisi, vol.36, no.2, pp.51-66, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 36 Issue: 2
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Amme İdaresi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.51-66
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The article argues that the pressure groups affect political and administrative decision-making process sometimes more than political parties. And, the role of pressure groups on political and administrative decision making mechanism has been examined here. Firstly, the concept of "pressure groups" is described and later, the groups are classified, their working methods are explained, their roles on democratic decision making process discussed within a framework of even their own existence and demands' acceptability. As a conclusion, the article asserts that the pressure groups who are powerful and use appropriate methods have great effects on decision mechanisms.
Bu makalede baskı gruplarının siyasi ve idari karar alma mekanizmasında ne gibi rollerinin olduğu tartışılmaktadır. Baskı grupları, siyasal ve yönetsel karâr alma mekanizmasında bazen siyasal partiler kadar bazen de onlardan daha fazla etkili olmaktadırlar. Çalışmada, önce "baskı grupları" kavramının tanımı üzerinde durulmakta, sonra baskı gruplarının sınıflandırması yapılmakta, daha sonra bunların çalışma metotları anlatılmakta ve en son olarak da baskı gruplarının demokratik karar alma sürecindeki rolleri tartışılmaktadır. Diğer tartışılan konu ise baskı gruplarının bizzat kendilerinin ve taleplerinin kabul edilebilirliğidir. Makale, güçlü olan ve uygun metotları kullanan baskı gruplarının siyasal ve idari kararlar üzerinde önemli etkilerinin oldûğu sonucuna varmaktadır.