Religion – State Contracts with the Religious Communities in the German Constitutional System: Religionsverfassungsrechtliche Staatsvertraege


DİLBİRLİĞİ M.

Liberal Düşünce, vol.26, no.103, pp.119-153, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 103
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.36484/liberal.933300
  • Journal Name: Liberal Düşünce
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.119-153
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Each country in Europe has created their own concepts and institutions in the field

of freedom of religion and conscience. These concepts and institutions varied

according to the historical experiences of each state that were extracted from the

political conflicts between the church and the state. In Germany, after the Thirty

Years’ War, the Treaty of Westphalia was signed. The treaty ended the sectarian

wars and recognized the Roman Catholic and Protestant churches as equals.

The freedom of religion and conscience in Germany was also discussed during

the writing of the 1919 Weimar Constitution. Based on the painful experiences

it has gained in the past, Germany has created a unique model in the field of

freedom of religion and conscience. In this model the regulations in the field of

collective freedom of religion are established by the contracts between state-run

bodies of the Federation, the federal states and the church (the religious groups).

In this way, the role of the state and the church is determined with respect to

freedom of religion and conscience in Germany. In other words, the religious area

in the public sphere was regulated together by the state and the religious groups.

Avrupa’da din ve devlet arasındaki siyasi çatışmaların bir sonucu olarak, her ülke bu

alanı belirlerken yaşadığı tarihi tecrübeler ışığında, din ve vicdan özgürlüğü alanında

kendilerine özgü kavramlar ve kurumlar oluşturmuştur. Otuz yıl savaşları akabinde

Vestfalya Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile mezhep savaşları son

bulmuş, Katolik ve Protestan mezheplerinin eşitlenmesi sağlanmıştır.

Almanya’da din ve vicdan özgürlüğü alanında tartışmalar 1919 Weimar Anayasası

hazırlanma sürecinde de yaşanmıştır. Geçmişte edindiği acı tecrübelerden hareketle,

din ve vicdan özgürlüğü alanında kendine özgü bir model oluşturan Almanya’da

kollektif din özgürlüğü alanındaki düzenlemeler din-devlet sözleşmeleri ile gerçekleştirilmektedir.

Bu sayede Almanya’da dinî cemaatlerle, devletin hizmet alanı belirlenmekte

ve dinî cemaatlerle devlet, kamusal alandaki dinî alanı düzenlemektedirler.