Rutin Aktivite teorisi polisin kapalı mekânlardan hırsızlık suçunu anlamasına ve önlemesine nasıl yardım edebilir


DELİCE M.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.137-154, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.137-154
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Crime is a devastating social problem, which is seen in everysociety. Burglary is a property crime and it is widespread inalmost every country. Burglary is the most frequent property crimein Turkey. 146,238 burglary cases happened in 2006. Burglariescause property loss for their victims and hurt the victims’ feelings.To thwart these damages and provide a safe and securecommunity, burglary cases should be reduced to the minimum.The reasonable way to fulfill this is to understand the facts ofburglary well. Crime and delinquent theories are the best tool forthis purpose. Although the routine activity theory (RAT) is arelatively new one, it can successfully explain burglary. Whenexamined, it is clearly seen that the facts of burglary fit perfectlywith the definitions of the RAT about the crime. Therefore, thetheory can guide policy makers, practitioners and policeorganizations to develop and generate effective policies andapplications to reduce burglary rates.
Suç bütün toplumlarda görülen tahrip edici sosyal bir problem- dir. Kapalı mekânlardan hırsızlık suçu ise mala karşı islenenbir suç olup yaygın olarak bütün ülkelerde görülmektedir.Kapalı mekânlardan hırsızlık suçu Türkiye’de en sık görülen suçtürüdür. 2006 yılında 146,238 tane kapalı mekânlardan hırsızlıksucu işlenmiştir. Bu suç türü hem mağdurlarının mallarına hem deduygularına zarar vermektedir. Bu zararları önlemek ve toplumiçin güvenli bir ortam sağlamak için kapalı mekânlardan hırsızlıksuçu minimuma indirilmelidir. Bunun makul yolu da bu suçungerçeklerini iyi anlamaktan geçmektedir. Bu amaç için en uygunaraçlar ise suç ve suçluları konu alan teorilerdir. Rutin AktiviteTeorisi (RAT) nispeten yeni bir teori olmasına rağmen kapalı me- kânlardan hırsızlık suçunu başarılı bir şekilde açıklayabilir. İnce- lendiği zaman bu suçun gerçekleri ile RAT’nin örtüştüğü görüle- cektir. Bu sebeple, bu teori politika yapıcılara, uygulayıcılara vepolislere kapalı mekânlardan hırsızlık suçunu önlemek için etkilipolitikalar ve uygulamalar üretmek ve geliştirmek konusunda yolgösterici olabilir.