Combating illegal cannabis cultivation and policies in Turkey


AKGÜL A.

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, vol.5, no.1, pp.119-140, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.119-140
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The objective of this article is to analyze current situation of illicit cannabis cultivation in Turkey, which is the most widely used drug in the world and Turkey alike. This paper also aims to provide policy implications and solutions for this phenomenon. Focus group method as one of the qualitative research methods is applied to obtain relevant data in this study. In addition to that, statistical data on cannabis cultivation and police seizures were used. As a result, it is identified that illicit cannabis cultivation has become a serious problem threatening Turkey, structural differences in cultivation are found among provinces and laws and legislations constrain for drug enforcement. Additionally, hemp is no longer a legal agricultural product and illegal cultivation has become a significant source for financing of terrorism in Turkey. Three main issues are discussed for policy implications: political, legal and administrative structure should be revised; scientific and technological research should be conducted; awareness-raising, demand reduction and coordination should be increased.
Bu makale, dünyada ve Türkiyede en yaygın olarak kullanılan esrarın hammaddesi olan kenevir bitkisinin Türkiyede yasadışı ekimiyle ilgili mevcut durumu analiz etmeyi amaçlamaktadır. Makale aynı zamanda mücadeleye yönelik çözüm önerileri sunarak bir takım politika uygulamalarını ortaya koymaktadır. Çalışmada elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi yöntemiyle elde edilmiştir. Ayrıca, kenevir ekimi, esrar yakalamaları ve dönemsel karşılaştırmalar açısından istatistiki veriler de çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırma sonucunda, yasadışı kenevir ekiminin Türkiyeyi tehdit eden önemli bir sorun haline geldiği, yasadışı kenevir ekimi konusunda iller arasında yapısal farklılıkların bulunduğu ve mevzuat konusunda bir takım sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yasal kenevir ekiminin geçim kaynağı olan bir tarım ürünü olduğu savının Türkiye açısından artık geçerliliğini yitirdiği ve yasadışı kenevir ekiminin terörü finanse eden önemli bir kaynak olduğu saptanmıştır. Araştırma neticesinde, mücadeleye yönelik üç temel politika uygulaması ön plana çıkmıştır. Bunlar; politik, hukuki ve idari altyapının gözden geçirilmesi; mücadeleye yönelik bilimsel ve teknolojik çalışmaların yapılması; farkındalık faaliyetleri, talep azaltımı ve koordinasyonun arttırılması gerekmektedir.