An Evaluation of Behçet Necatigil's Poems “Yakarış” “Atatürk” and “Kovboy Filimleri” In Terms of Sound Symbolism


Creative Commons License

Yılmaz H.

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, vol.3, no.2, pp.70-81, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.70-81
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Sounds, which are the smallest units in the establishment of effective verbal communication are combined to form a vocabulary of the language in different ways. Phonetics, one of the sub-branches of linguistics, examines the acoustic and physiological properties of sounds. Sound symbolism based on sound-meaning harmony is an issue that connects phonetics and semantics. Sound- meaning harmony is related to the emotive meaning of the word, since sound plays a big role in the formation of this meaning. Especially in poetry studies, an analysis that will centre the relation between sound and meaning will provide a better understanding of the poetry. In addition, such a study will show how emotion in poetry is supported by sounds. In this study, the poems of Behçet Necatigil's "Yakarış", "Atatürk" and "Kovboy Filimleri" were evaluated in terms of sound symbolism. Considering the characters of vowels and consonants in these poems, the harmony of emotions and themes with sounds was evaluated. The poems have been chosen by considering the differences they reflected with regard to emotion and themes. In this way, the connection between the characteristics of the voices and the emotions evoked by them is revealed.

Sesler, sözlü iletişimin kurulmasında etkili olan en küçük birimlerdir ve farklı şekillerde birleşerek dillerin söz varlıklarını oluştururlar. Dil biliminin alt dallarından olan ses bilimi (fonetik), seslerin akustik ve fizyolojik özellikleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Ses-anlam uyumuna dayanan ses sembolizmi ise ses bilimi ile anlam bilimini birleştiren bir konudur. Ses-anlam uyumu, sözcüğün duygu değeri ile ilgilidir. Çünkü sesler bu değerin oluşmasında büyük rol oynar. Özellikle şiir incelemelerinde ses-anlam ilişkisini merkeze alacak çalışmalar yapmak, şiirin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca şiirde verilmek istenen duygunun seslerle nasıl desteklendiğini de gözler önüne serecektir. Bu çalışmada Behçet Necatigil’in “Yakarış”, “Atatürk” ve “Kovboy Filimleri” adlı üç şiiri ses sembolizmi açısından değerlendirilmiştir. Bu şiirlerde, ünlü ve ünsüz seslerin karakterleri merkeze alınarak şiirlerde işlenen duygu ve izleklerin seslerle uygunluğu değerlendirilmiştir. Çalışmamıza dâhil ettiğimiz şiirler birbirlerinden tümüyle farklı duyguları işlemeleri ve farklı izlekleri barındırmaları dikkate alınarak seçilmiştir. Böylece Necatigil’in şiirlerindeki seslerin karakterleri ve seslerin okuyucuda uyandırdığı duygular arasındaki bağ ortaya konmaya çalışılmıştır.