Determining the ownership of handwriting in forensic sciences


ATAÇ Y., AYDOĞDU E., BORA T.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.14, no.4, pp.113-132, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 4
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.113-132
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Handwriting comparison is one of the ways to determine the connections between a document and a person. The authencity of handwritings are determined by comparing questioned handwritings with known writing samples of relevant people. Known handwritings can be either on previously (before the incident) filled forms/taken notes or handwritings written in the presence of a prosecutor, judge or police units. Handwriting comparison is a scientific process which should be conducted by using necessary equipments such as microscopes and document examination devices, and handwriting comparisons should be done by questioned document examination experts. Handwritings should be compared first with respect to class characteristics then by individual features. There are two major difficulties/problems in handwriting comparisons: Examinations conducted by nonexperts and not submitting sufficient known handwriting samples to the experts. This study aims to present a broad literature review on handwritings and raises the awareness of relevant parties in forensic field about the importance and problems of handwriting comparisons. Solutions for the problems are also offered at the end of the study.
El yazısı karşılaştırmaları, herhangi bir belge ile kişiler arasındaki bağlantıyı ortaya koymaya yarayan araçlardan birisidir. El yazılarının kişilere aidiyeti, tetkike konu el yazısı ile kişilere ait olduğu bilinen mukayese el yazıları arasında yapılan karşılaştırma sonucunda belirlenebilir. Kişilere ait olduğu bilinen el yazıları, olaydan önce doldurulmuş bir form ya da alınmış bir not üzerinde olabileceği gibi, savcı, hakim, ya da polis birimleri huzurunda yazdırılmış yazılar da olabilir. El yazısı incelemesi, bu iş için gerekli olan mikroskop ve döküman inceleme cihazlarının kullanımını da gerektiren bilimsel bir çalışmadır ve bu inceleme Belge İnceleme Uzmanlarınca yapılmalıdır. El yazıları öncelikle sınıfsal karakteristik unsurlar, ardından da bireysel karakteristik unsurlar açısından yapılmalıdır. El yazısı incelemelerinde iki temel problem karşımıza çıkmaktadır: Alanında uzman olmayan kişiler tarafından inceleme yapılması ve karşılaştırmayı yapacak uzmana, yeterli miktarda karşılaştırmaya esas bilinen mukayese yazılarının gönderilmemesidir. Bu çalışma, el yazısı hakkında geniş bir literatür bilgisi sunmayı ve adli bilimler alanında çalışan uzman ve uzman adaylarının el yazısı incelemenin önemi ve yaşanan problemler konusunda farkındalıklarının artırılmasını amaçlamıştır. Sonuç bölümünde ise karşılaşılan problemlere ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur.