Publication of police suicides in newspapers


HARMANCI M. F., BUCAK M., Gultekin E., GÜLDİBİ M.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.13, no.51, pp.365-391, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 51
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.365-391
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The purpose of the study is to determine whether the ethical rules have been considered by the nationalnewspapers at the publication when the police news is involved in suicide cases or not. This reviewalso targets to examine the relationship between the publicized news and the police suicides. At thestudy methodology, the all released news was scanned by using content analysis technique by takinginto account of all nationwide daily newspapers for 2013. In conclusion; the publicized police relevantnews, which are about to suicide and attempt of suicide, were found problematic in obeyi ng the ethicalrules of the World Health Organization. The most circulated newspapers were found the more violatorof ethical considerations. The role of the news agencies and the persistence of the news disseminationwhich occupies the public agenda in suicide cases were found effectual in occurrence of the violationsas well. Besides; when time series analysis is used, some of the suicides were captured immediatelyafter the news had been publicized.
Bu çalışma ile Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerde polislerin karışmış olduğu intihar konuluhaber ve yazılar ın sunumunda etik ilkelere uyulup uyulmadığının belirlenmesi ve gazetelerde yer alanhaberler ile intiharlar arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmadayöntem olarak 2013 yılında Türkiye genelindegünlük yayın yapan tüm gazetelerinin taranmasısonucunda elde edilen haber metinleri içerik çözümlemesi yoluyla incelenmiş tir. Araştırmasonucundaulusal basında yer alan ve polislerin karışmış olduğuintihar ve intihar girişimi konuluhaberlerin sunumunda Dünya sağlık Örgütünün belirlemiş olduğu etik ilkelere uymada sorunlarolduğu bulunmuştur. Tirajı daha fazla olan gazetelerin etik ihlalleri daha fazla gerçekleştirdikleri,ihlallerin oluşmasında ajansların ve kamuoyunu meşgul eden intihar vakalarının sürekli verilmesininetkili olduğu görülmüştür. Ayrıca zaman serisi grafiği ile elde edilen verilerde bazı intihar vakalarınındaha önce yaşanmış intihar haberlerinin hemen ardından meydana geldiği tespit edilmiştir.