In the Context of Terrorism and Media Relations How Terrorist Actions are Presented in the News: “Reina Attack” Example


Creative Commons License

SEN Y. F., Yaşa A. G.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.30, pp.2795-2831, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 30
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26466/opus.768416
  • Journal Name: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2795-2831
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Today, the phenomenon of terrorism appears in every aspect of life. Undoubtedly, globalization and the communication revolution have had a major impact on the increase in this visibility. It is clear that these changes in the communication age also affected the media. In this regard, the media has faced an important dilemma today. While the media informs people about the developments by using the opportunities provided by the technologies of communication, it also has to prevent this from turning into an important propaganda tool in the news of terrorist incidents. In this regard, the way in which terrorist incidents are reported is an important issue that needs to be addressed in the context of the terrorist-media relationship. While the study examines how a terrorist attack takes place in different newspapers, it tries to find out whether the ideological positions of the newspapers have any effect on the news content and theme distributions. For this, the "Reina Attack" carried out by DEAŞ in Istanbul was selected as a case study. In this context, how the terrorist attack that took place in Sabah, Yeni Akit, Cumhuriyet, Sözcü and BirGün newspapers were examined through the contact distributions of the news and content analysis was carried out. As a result of the investigation, it was concluded that variables such as the terrorist who carried out the attack, being a DAESH militant, being a foreign person, and arranging the attack for New Year's celebrations were important in terms of news themes and news analysis. Nevertheless, the place where the newspapers position themselves in the ideological spectrum affects the contact distribution of the news and the main debates; The newspapers, which are in a different position in the ideological spectrum, appear to be united in condemning terrorism. In addition, it was clearly seen that the newspapers differed in terms of the axis of discussion and the chosen themes.
Günümüzde terörizm olgusu hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu görünürlüğünartışında kuşkusuz küreselleşmenin ve iletişim devriminin büyük etkileri olmuştur. İletişim çağındameydana gelen söz konusu bu değişimlerin medyayı da etkilediği açıktır. Bu bakımdan günümüzdemedya önemli bir ikilemle karşı karşıya kalmıştır. Medya, iletişimin teknolojilerinin sağladığı imkanları kullanarak gelişmelerle alakalı insanları bilgilendirirken aynı zamanda terör olaylarının haberlerinde bunun önemli bir propaganda aracı haline dönüşmesini engellemek durumundadır. Bu bakımdan terör olaylarının haber ediliş biçimleri, terör-medya ilişkisi bağlamında üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Çalışma, yaşanan bir terör saldırısının farklı gazetelerde nasıl kendine yerbulduğunu incelerken, öncelikli olarak gazetelerin ideolojik konumlarının haber içeriklerine ve temadağılımlarına etkisi olup olmadığına yanıt bulmaya çalışmaktadır. Bunun için DEAŞ tarafındanİstanbul’da gerçekleştirilen “Reina Saldırısı” çalışmanın örnek olayı olarak seçilmiştir. Bu kapsamdayaşanan bu terör saldırısının Sabah, Yeni Akit, Cumhuriyet, Sözcü ve BirGün gazetelerinde nasıl yeredindiği haberlerin temasal dağılımları üzerinden incelenmiş ve ilgili haberlerin içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda çalışma içeriğindeki söz konusu gazeteler kategorilendirilmiş ve belirlenen temalara göre taranmıştır. Yapılan inceleme neticesinde saldırıyı gerçekleştiren teröristin DEAŞmilitanı olması, yabancı bir kişi olması, saldırının yılbaşı kutlamalarına yönelik düzenlenmesi gibideğişkenlerin haber temaları ve haber analizi açısından önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununlabirlikte gazetelerin ideolojik spektrumda kendilerini konumladıkları yerin haberlerin temasal dağılımlarına ve ana tartışmalara etki ettiği; ideolojik spektrumda farklı konumda bulunan gazetelerin terörükınamak konusunda birleştiği fakat tartışma eksenlerinin ve seçilen temaların yoğunluğu noktasındafarklılaştığı belirgin bir şekilde görülmüştür.