Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyeti İle Mao Zedong Dönemi Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ulus Devletleşme Sürecinin Karşılaştırmalı Analizi


Sevinç İ., Karamanoğlu H.

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), vol.7, no.4, pp.416-428, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.29228/javs.53901
  • Journal Name: International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
  • Page Numbers: pp.416-428
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti, birçok noktada benzerlik taşımasına karşın akademik çalışmaların bu konuda yeterli olmadığı görülmektedir. Bu duruma ışık tutmak için çalışmada ulus devletleşme sürecinde Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konularak bunların arkasındaki itici güçlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 21. yüzyılın en büyük ekonomilerinden olan Çin Halk Cumhuriyeti, siyasi birliğini Türkiye’ye göre çok geç sağlamış olmasına ve Mao Zedong’un devrimlerinin başarısız kabul edilmesine rağmen önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti siyasi birliğini hızlı bir şeklide sağlayarak günümüzün önemli devletlerinden biri olmuştur. Birinci Dünya Savaşından sonra ulus devletleşme sürecinde Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti, imparatorluk rejiminden koparak ulus inşa etme çalışmalarına başlamışlardır. Araştırmada dönemin özellikleri, her bir ülke için ayrı ayrı değerlendirilmiş, daha sonra karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Ulus devletleşme döneminin iki ülke açısından etkileri, tek parti rejimi, iç politika, dış politika, devrimler ve bürokrasi konuları altında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak merkezileşme akımının etkileriyle değişen dünya düzenine biri cumhuriyet diğeri komünizm ile başlamış olsa da güçlü bir imparatorluktan dönüşmeleri, tarım toplumu olmaları, köylüye dayalı iktidarın sağlanmaya çalışılması ve ülkelerin dünyadaki gelişmelere ayak uyduramamaları konularında benzerlik gösterdikleri ifade edilebilir.