Reading Security in 2000s Turkish Cinema


Creative Commons License

İŞİK N., ILGIT A.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.4, pp.973-998, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.18037/ausbd.1039482
  • Journal Name: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.973-998
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

While intertwined with our daily lives through movies, TV series, music, video games, books, magazines, caricatures, entertainment venues, popular culture has also found a prominent place in International Relations (IR) discipline since the 2000s and emerged as a study area that sheds light on the relations between societies, states’ foreign policy and global politics. With this burgeoning literature, we witness the emergence of a new research agenda on Popular Culture and World Politics (PCWP). However, there is still lack of interest in popular culture in the security studies subfield. This gap in IR literature in general is also seen in Turkish IR studies, where the role of popular culture in representing, shaping, and influencing Turkish politics is rather understudied. Drawing on the assumption that popular culture is both reflecting and reflected by politics, especially security politics, this study focuses on one of the most important and rapidly developed popular culture products, i.e., Turkish movies, and examines the perception and representation of security in the 2000s Turkish cinema. Based on the questions and concepts of critical security approaches, whose security, which threats, securitization/de- securitization, and by applying Multimodal Critical Discourse Analysis, we analyzed how the selected movies represent security discursively and visually. The study shows that the Turkish cinema in the last decades is not independent from the security relations, processes or events in Turkey, thus represents Turkish security politics and threat perceptions.
Filmler, diziler, müzikler, bilgisayar oyunları, kitaplar, dergiler, karikatürler, eğlence yerleri gibi sayısız ürünle gündelik hayatla iç içe olan popüler kültür, özellikle 2000’li yıllardan itibaren Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplininde de kendine yer bulmakta, toplumlar arası ilişkilere, ülkelerin dış politikalarına ve küresel siyasete mercek tutan bir çalışma alanı olarak önem kazanmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların artmasıyla Popüler Kültür ve Dünya Siyaseti (Popular Culture and World Politics, PCWP) başlığında bir araştırma ajandasının oluşmaya başladığı görülmektedir. Bununla birlikte, Uİ disiplininin bir alt alanı olan güvenlik çalışmalarında popüler kültür konusu yeteri kadar ilgi görmemektedir. Genel olarak literatürdeki bu eksiklik Türkiye’deki Uİ çalışmalarında da hissedilmekte, popüler kültürün Türkiye siyasetindeki yeri, temsili, siyaseti şekillendirmesi ve etkilemesi nadir olarak çalışılmaktadır. Popüler kültürün siyasetin, özellikle güvenlik siyasetinin hem yansıması hem de yansıtanı olduğu varsayımıyla yola çıkan bu çalışma, önemli bir popüler kültür ürünü olan ve son dönemde ciddi değişiklikler gösteren Türk Sineması’nı temel alarak, 2000’ler Türk Sineması’ndaki güvenlik algı ve temsilini ele almaktadır. Bu dönemden örnek olarak seçilen filmlerin güvenlik çalışmalarında temel olarak sorulan kimin güvenliği ve hangi tehditler sorularına nasıl cevaplar verdiği, bu filmlerin nasıl bir güvenlikleştirme ve güvenlik-dışılaştırma temsili yaptığı, söylem analizi yöntemlerinden biri olan Çoklu Model Eleştirel Söylem Analizi kullanılarak analiz edilmiş ve bu filmlerdeki metinsel ve görsel söylemin güvenlikle ilişkisi incelenmiştir. Sonuçta, bu çalışma son dönem Türk Sineması’nın Türkiye’deki güvenlik ilişkileri, süreçleri ve olaylarından bağımsız olmadığını, dolayısıyla Türkiye’deki güvenlik siyasetini ve tehdit algılarını yansıttığını göstermektedir.