Mala karşı işlenen suçlarda suçlu karar verme süreci ve Politika önerileri


SEYHAN O.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.15, no.2, pp.155-170, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.155-170
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

This study presents an analysis of a potential offender s decision process in committing a crime and discusses its possible policy implications for law enforcement policy makers and managers. It outlines offender decision making process according to the rational choice theory. The decisions made in committing a crime are based on offenders expected effort and reward compared to the likelihood and severity of punishment and other costs of the crime. Conceptualizing criminal act solely based on as a result of rational decision could be captious for all types of crimes. Yet, a property crime offender can easily calculate the certainty of punishment and possible gain when he/she subjectively perceives these possible gains and lost. Law Enforcement policy makers and managers should take into account the decision making process of a potential offender because the criminal syndicates and methods are formed in line with these course of thinking. In the context of police management, this study expands on strategies of improving effective police conducts and institutional capacity.
Bu çalışma, potansiyel bir suçlunun suç işlemeye yönelik karar verme sürecini incelemekte ve bu sürecin sonuçları ile ilgili kolluk yöneticileri ve politika yapıcıları için uygulamaya yönelik olabilecek önerileri tartışmaktadır. Çalışma, suçlu karar verme sürecini Rasyonel Tercih Teorisi çerçevesinde ele almıştır. Bir suçun işlenmesine yönelik verilecek olan karar, suçlunun cezanın ağırlığı ve maliyetler ile elde edeceği kazanımların karşılaştırması sonucuna dayanmaktadır. Suçlu davranışını salt bir karar verme sonucu gerçekleşen bir kavram olarak görmek, tüm suç türlerinin izahında yanıltıcı olabilir. Ancak, mala karşı işlenen bir suçta, fail, eylemi sonucunda elde edeceği muhtemel kazanç kayıpları sübjektif olarak algılarsa suça karar vermede kesin bir hesaplama yapabilir. Suç örgütlerinin yapısı ve kullandıkları metotların oluşmasında bu karar verme süreçlerinin etkisi olduğu düşünüldüğünde, politika yapıcıları ve kolluk yöneticileri uygulamalarında bu karar verme süreçlerini dikkate almalıdırlar. Kolluk yönetimi bağlamında bu çalışma kurumsal kapasite ve polislik uygulamalarının geliştirilmesi stratejilerine yönelik bir perspektif sunmaktadır.