Internationalcooperation against terrorism inınternational relations theories the contextof


sahin i.

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, vol.5, no.1, pp.69-84, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.69-84
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Terrorist organizations have evolved from locally-oriented political organizations into complex and adaptive groups spanning international borders. Therefore, effective counter-terrorism requires broad multilateral cooperation and international harmony. However, current international response to terrorism and cooperation between nations are far from being effective. In this article, underlying reasons for the absence of effective international cooperation on combating terrorism were examined in the context of different schools of thought in the field of international relations by focusing on some international organizations. It is difficult to explain failure of international cooperation on combating terrorism with a single theory. However, current situation to a larger extent can be explained by the realist approach.As the realism emphasizes, states have different priorities and always pursue their self-interest; therefore, states do not allow any international actor to interfere with their sovereignty for the sake of combating terrorism. On the other hand, as the actors of the international system, international organizations have potential to provide an international collective action against terrorism.
Öz Terör örgütleri geçmişte sadece bulundukları ülkelerde eylem yapabilen gruplar iken günümüzde uluslararası faaliyet yürüten karmaşık ve çabuk adapte olabilen yapılar haline dönüşmüşlerdir. Bu yüzden, teröre karşı etkin bir mücadele hemen hemen tüm devletlerin geniş ve çok uluslu bir işbirliğini gerektirmektedir. Ancak günümüz dünyasında terörle mücadele adına etkin bir uluslararası işbirliğinin tesis edildiği söylenemez. Bu makalede, terörizme karşı uluslararası alanda yeterli adım atılamamasının altında yatan nedenler, bazı uluslararası kuruluşlara da vurgu yapılarak, uluslararası ilişkiler teorileri bağlamında tartışılmıştır. Problemin sadece bir teoriyle açıklanması oldukça zordur. Ancak, mevcut durum daha çok realist yaklaşımları destekler niteliktedir. Realist yaklaşımda öngörüldüğü üzere, uluslararası ilişkilerde devletlerin farklı öncelikleri vardır ve her zaman kendi menfaatlerini takip ederler. Bundan dolayı, devletler uluslararası aktörlerin (kuruluşların) terörle mücadele adına kendi egemenliklerine müdahale etmesine izin vermezler. Ancak, uluslararası aktörlerin terörle mücadelede ortak bir hareket tarzı oluşturulmasına katkı sağlama potansiyeli göz ardı edilmemelidir. Anahtar Kelimeler: Terorizm, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Terörle