The Relations Between in-Service Training and the Level of Cognitive Readiness in the Turkish Police Organization in the Process of the Entry of Turkey to the European Union


YILDIRIM A., Bahar H. İ.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.91-116, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.91-116
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Freedom, security and justice are fundamental values of the European Union. The promotion of economic and social development and the concept of European citizenship are primary requirements of the EU. In the accession process of Turkey to the EU, Turkey has experienced substantial progress particularly in the area of justice and home affairs in order to meet the requirements of the Copenhagen Criteria. In this sense, substantial amendments were carried out in the Turkish Constitution, Turkish Criminal Code, Code of Criminal Procedure and in the Law of Duty and Power of Turkish National Police. Also, the new Criminal Law and Law of Criminal Procedure passed from the Turkish Parliament. Both above-mentioned new laws were prepared to implement in 1-04-2005. In order to solve some criticisms, and make some changes the implementation date was postponed till 1-06-2005. To what extent are these regulations put into practice? To what extent are the police officers aware of the amendments in law? What is the role of in-service training in the promotion of awareness of the amendments in law?
Avrupa Birliği, özellikle Amsterdam Antlaşması (1997) ile somutlaşan ‘özgürlük, güvenlik ve adalet’ alanını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Özgürlük, güvenlik ve adaletin güvence altına alınması Avrupa Birliği’nin temel değerleridir. Bununla birlikte Avrupa Vatandaşlığı kavramının oluşturulması, ekonomik ve sosyal gelişmenin desteklenmesi de Avrupa Birliği’nin önceliklerini oluşturmaktadır. Türkiye’de Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde Adalet ve İçişleri alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Başta Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve bunlara bağlı çıkartılan yönetmeliklerde düzenlemeler yapılmış, ardından Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu yeniden hazırlanarak 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe konulması planlanmış, ardından birtakım düzenlemelerin yapılabilmesi için yasanın yürürlüğe giriş tarihi 1 Haziran 2005 tarihine ertelenmiştir. Mevzuat düzenlemelerinin uygulamaya yansıtılması için bu düzenlemeleri uygulama konumunda bulunan Emniyet örgütünün merkez ve yerel kuruluşlarında hizmet içi eğitim çalışmaları sürdürülmektedir. Emniyet örgütü çalışanlarının yapılan düzenlemelerle ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirmesinde hizmet içi eğitimin rolü nedir, mevzuattaki değişim polis memurları tarafından ne düzeyde algılanabilmiştir?