Corruption in Governance and Public Value Approach As An Alternative Solution Proposal


BAYANSAR R., İrdem İ.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), vol.23, no.3, pp.831-858, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.831-858
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

In management thought, the changes and developments that took place depending on the socio-economic conditions in the World, especially in the West, brought about the questioning of the roles of the active and passive actors. Towards the end of the twentieth century, the existence purpose, goals, services and activities of the state, which has a very important place in social life, have been discussed. Based on these developments, other actors such as the private sector and non-governmental organizations have started to appear in addition to the state, which has powers and responsibilities in the production of public policies, decision-making and implementation of public services. The governance model also emerges as a manifestation of this understanding. The idea of governance has been evaluated by many scholars in the scientific literature with its positive characteristics and recommended for an ideal order. However, the negative consequences of the concept are often neglected. Therefore, in this study, the problems that arise with the implementation of the governance model will be discussed and analyzed in a citizen-centered framework in the context of public interest. In the study, the reflections of the negative outcomes of the governance model to the citizens and the principles of the public value approach in its solution will be evaluated.
Yönetim düşüncesinde, başta batı olmak üzere dünyadaki sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak meydana gelen değişimler ve gelişimler etken ve edilgen konumda olan aktörlerin rollerinin sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. Yirminci yüzyıl sonlarına doğru gelindiğinde toplumsal yaşamda çok ciddi bir yeri olan devletin varlık amacı, hedefleri, hizmetleri ve faaliyetleri tartışılagelmiştir. Bu gelişmelerden hareketle kamu politikalarının üretilmesi, kamu hizmetlerine yönelik karar alma ve uygulama sürecinde yetki ve sorumlulukları olan devletin yanında özel sektör ve sivil toplum örgütleri gibi diğer aktörler de varlık göstermeye başlamıştır. Yönetişim modeli de bu anlayışın bir tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetişim düşüncesi bilimsel literatürde çok sayıda akademisyen tarafından genellikle olumlu özellikleriyle birlikte değerlendirilip, ideal bir düzen için tavsiye edilirken; kavramın ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar çoğu zaman ihmal edilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada yönetişim modelinin uygulanmasıyla ortaya çıkan sorunlar yozlaşma bağlamında ele alınacak ve kamu yararı kapsamında, vatandaş merkezli bir çerçevede incelenecektir. Çalışmada, yönetişim modeline ilişkin yozlaşmadan kaynaklı olumsuz çıktıların vatandaşa yansıyan yönleri ve bunun çözümünde kamu değeri yaklaşımının ortaya koyduğu ilkeler değerlendirilecektir.