A Contrubition to Police's Struggle to Learn Foreign Language Individually


YÜKSEL Y.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.4, no.3-4, pp.141-154, 2002 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3-4
  • Publication Date: 2002
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.141-154
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

The border-free change, development in technology and in communication systems are now some of the most popular subjects under discussion in the global world. The process of globalization has effected all aspects of life, hance the structure of all illegal actions. Organizations involved in international organized crimes are now bound together in their efforts to make easy money. All of these developments have resulted in the insufficiency of countries combating against crimes within their borders. This has created the need to act together among countries in order to secure peace and order. Turkey is aware that international solidarity and cooperation is a necessity in combating crimes. As a result, security cooperation texts have been signed with a total of 61 countries. All these facts revealed the need for a large number of personnel who are proficient in all foreign language skills. The basic aim of thes article is to reveal the ways to improve foreign language skills in the process of becoming autonomous learners. It includes some techniques used in learning grammar, vocabulary, speaking, listening, reading and writing skills are included for learners to follow. It also seeks to suggest a number of books on language learning. The article concludes with some suggestions which are believed to be useful.
Sınır tanımayan değişim, teknoloji ve iletişim sistemlerindeki gelişmeler küreselleşen dünyanın en çok konuşulan konularıdır. Küreselleşme, yaşamın her alanını olduğu gibi yasadışı eylemlerin yapısını da değişmiştir. Suç organizasyonları daha az riskle daha fazla gelir elde etmek için birbirine yaklaşmışlar ve ortak teşebbüslerde bulunmaya başlamışlardır. Tüm bu gelişmeler sonucunda ülkelerin kendi sınırları içerisinde suçla mücadele etmeleri yetersiz kalmaktadır. Bu durum ülkelerin güvenlik alanında birbiriyle ortak hareket etme ihtiyacını doğurmuştur. Suçla mücadelede uluslar arası işbirliğinin gerekli olduğunun farkında . olan ülkemiz, toplam 61 ülke ile Güvenlik işbirliği Metinlerine imza atmıştır. Tüm bu gerçekler, yabancı dil bilen personel ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu makalenin yazılma gerekçesi de, bu ihtiyaca yönelik olarak dil becerilerini geliştirmeye çalışan personele katkıda bulunmaktır. Bu makale ile bireysel olarak yabancı dil becerilerinin nasıl geliştirileceği açıklanmaktadır. Bu çerçevede, dilbilgisi, sözcük, konuşma, dinleme, okuma, yazma becerilerini bireysel olarak geliştirmeye yönelik teknikler verilmektedir. Son bölümde, dil öğrenimine yönelik bazı kitaplar tavsiye edilmektedir. Makale bazı öneriler ile bitirilmektedir.