Analysis of Russian Hybrid Warfare Capacity in Crimean and Donbas Crises


Creative Commons License

CİN G., TEKİN H. H.

Güvenlik Stratejileri Dergisi, vol.17, no.37, pp.203-246, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 37
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17752/guvenlikstrtj.905960
  • Journal Name: Güvenlik Stratejileri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.203-246
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

This study analyses the Eastern Ukraine and the Crimean crises thatresulted with de facto boundaries of Ukraine in 2014-2015, from theperspective of Hybrid warfare that implemented by the Russian Federation(Russia). In order to understand the historical aspect of the cases, thecauses and historical roots of the difference between Western and EasternUkraine has been emphasized by referring the identity of Ukraine. Inorder to prevent a possible confusion, all the other related concepts whichshare the method base with hybrid warfare concept, has also beenexplained. The causes and conditions that generated the hybrid warfarecapability which assumed to be possessed by Russia, who is the executorof the Crimea and Donbas cases, have explored. With that aim, the securitystructure and the security concept which evolved to hybrid warfarecapability of the Russia who inherited an obsolete and bulky armed forcesfrom USSR, has discussed in the progress. This study aims to define theRussian interpretation of hybrid warfare in Crimean and Donbas Crisesand explore the way of implementation in the Ukrainian battlefield withinthe context of historical and conceptual aspect as a case study.
Çalışma, hibrit savaş olgusunu, Rusya Federasyonu’nun (Bundan böyle bu makalede Rusya Federasyonu’ndan Rusya olarak bahsedilecektir), 2014-2015 yıllarında Doğu Ukrayna (Donbas) ve Kırım üzerinde gerçekleştirdiği harekât üzerinden analiz etmektedir. Seçilen coğrafi bölgenin ve vakaların tarihsel boyutunun anlaşılabilmesi için Ukrayna kimliğine değinilerek, Ukrayna’nın Doğusu ile Batısı arasındaki farklılıkların sebepleri ve tarihsel kökleri vurgulanmıştır. Literatürde birçok yazarın tanımladığı Hibrit savaş kavramının ne olduğu, tarihsel süreç içerisinde bugün nasıl algılandığı açıklanmaya çalışılmış, bu bağlamda kavram karmaşasının önüne geçebilmek için yöntem bakımından hibrit savaş ile ilintili diğer savaş kavramlarına da yer verilmiştir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) köhne ve hantal bir miras devralan Rusya’nın, yakın coğrafyasında gerçekleşen egemenlik krizlerini tecrübe ederek şekillendirdiği güvenlik mekanizması ile hibrit savaş kabiliyetine evrilen güvenlik konsepti bir süreç olarak ele alınmıştır. 2014-2015 Donbas ve Kırım olaylarını tarihsel ve kavramsal bir derinlikte vaka incelemesi olarak analiz eden bu çalışmanın amacı, Rusya’nın hibrit savaşı nasıl yorumladığını ve “özgün” Ukrayna harekât sahasında nasıl hayata geçirdiğini açıklamaktır.