Environmental Sustainability and Cycling As A Transport Mode: Best Practices


Erçetin C.

Çevre, Şehir ve İklim Dergisi, vol.2, no.3, pp.238-269, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Çevre, Şehir ve İklim Dergisi
  • Page Numbers: pp.238-269
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Urban mobility is an indispensable need along with considering the related transport mode and sustainability. It is important whether cycling, walking or private car is the prior mode, depending on the distance, for providing a sustainable environment, social setting, economic balance, and livable urban spaces for the future. In this respect, discussing what we can no longer sustain for urban transport, what unsustainable transportation means, and what sustainable alternatives to be will be in a decisive position in terms of contributing to the urban planning discipline and urban policy-making processes. In this study, environmentally unsustainable elements in urban transport are specified, and car dependence is explained as the most basic reason behind unsustainable transport. Mentioning the importance of cycling as an urban transport mode in the solution of getting rid of car dependency to ensure environmental sustainability, the examples of European cities that are prior in this respect, such as Amsterdam and Copenhagen, as well as the cities of Munich, Paris, Montreal, and Ankara -from Turkey-, where significant steps have been taken for the adoption of bicycle culture are examined. The main aim of the research is to reveal that safe, inclusive, and planned bicycle-oriented urban transport could play an active role in solving the environmental problems caused by car dependency in Turkish cities.

Kentsel alanda hareketliliğin etkin şekilde sağlanması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın hangi ulaşım türü ile gerçekleştirildiği de çevresel sürdürülebilirlik açısından oldukça önem kazanmaktadır. Bir kentsel alanda hareket ederken, mesafeye bağlı olarak bunun bisiklet, yürüme ile ya da özel otomobil ile yapılması gelecek için sürdürülebilir bir çevre, sosyal doku, ekonomik denge ve yaşanabilir kentsel mekanların sağlanması açısından oldukça belirleyici olmaktadır. Bu noktada kentsel ulaşım için neyi artık sürdüremeyeceğimizi, sürdürülemez ulaşımın ne anlama geldiğini ve sürdürülebilir alternatiflerinin neler olabileceğini tartışmak kent planlama disiplinine ve kentsel politika yapım süreçlerine katkı sağlamak açısından belirleyici bir konumda olacaktır. Bu çalışmada kentsel ulaşımda özellikle çevresel açıdan sürdürülemez unsurlar belirtilecek ve bu sürdürülemez ulaşımın en temel gerekçesi olarak otomobil bağımlılığı kavramı açıklanacaktır. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için otomobil bağımlılığından kurtulmanın çözümünde bisikletli ulaşımın öneminden bahsedilerek bisikletli ulaşım konusunda Amsterdam ve Kopenhag gibi bisikletli ulaşım denilince öne çıkan Avrupa kenti örneklerinin yanında bisiklet kültürünün benimsenmesi adına önemli adımlar atılan Münih, Paris, Montreal ve Türkiye’den Ankara kentleri incelenecektir. Araştırmada temel amaç, güvenli, kapsayıcı ve planlı bisikletli ulaşımın Türkiye kentlerinde otomobil bağımlılığının yarattığı çevresel sorunların çözümünde etkin rol oynayabileceğini ortaya koymaktır.