FISCAL RULE AND APPLICABILITY OF IT IN TUR- KEY


YAR F.

Vergi Sorunları Dergisi, vol.37, no.314, pp.98-109, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37 Issue: 314
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Vergi Sorunları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.98-109
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

In recent years, fiscal rule applications quicklyis becoming common. Many countries, especiallydeveloping countries, in particular in order to ensure fiscal discipline, reduce public deficits andhigh debt to reduce the amount, in the framework of the constitutional and legal regulationsand implements a variety of fiscal rules that arelong overdue. To apply a fiscal rule successfully; alegal reason to be a political will to implement theConvention on the availability, applicability andenforcement for a long time, depending on whether the power exists. In our country, shared withthe public in 2010, within the framework of thefiscal rules of the draft law, general managementdeficit and growth rate are provided in arrangingfinancial rules relating to. But as of today the Billisn t passed yet. Because a fiscal rule to apply,the priority rule application is the necessity of apolitical will that accepts; but this will is seen tooccur in Turkey.
Son yıllarda mali kural uygulamaları hızlayaygınlaşmaktadır. Birçok ülke, özellikle gelişmekte olan ülkeler, özellikle mali disiplini sağlamak amacıyla kamu açıklarını azaltmak ve yüksek borç tutarını düşürmek için, anayasal ve yasaldüzenlemeler çerçevesinde çeşitli mali kurallarıbenimsemekte ve uygulamaktadır. Mali bir kuralın başarılı bir biçimde uygulanabilmesi; yasal birdayanağının olmasına, kuralı uygulayacak siyasibir iradenin mevcudiyetine, uzun süre uygulanabilirliğinin olmasına ve yaptırım gücünün olmasınabağlı bulunmaktadır. Ülkemizde de 2010 yılındakamuoyuyla paylaşılan Mali Kural Kanun Tasarısı çerçevesinde, genel yönetim açığı ve büyümeoranına ilişkin mali kural düzenlenmesine yer verilmiştir. Ancak günümüz itibariyle tasarı kanunlaşmamıştır. Çünkü mali bir kuralın uygulanmasıiçin, öncelikli olan kuralı uygulamayı kabul edensiyasi bir iradenin gerekliliğidir; ama bu iradeninTürkiyede henüz oluşmadığı görülmektedir.