Restorative and retributive justice: conditions trigger the paradigm shift


ULUDAĞ Ş.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.13, no.4, pp.127-151, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 4
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.127-151
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

In a broad sense, the concept of restorative justice refers to a paradigm shift in criminal justice. In this respect, restorative justice implies departure and differentiation from the paradigm of retributive justice, which ideologically dominates majority of contemporary criminal justice systems. While retributive justice sees crime as a violation of legal order, restorative justice sees it as a destruction and damage. Therefore, the main principle of restorative justice is based on restoration rather than retribution. According to restorative justice, parties of the conflict namely the offender, the victim and the community have right to involve in the justice process. It is not the state’s responsibility or right to deliver justice. Voluntary participation of all parties and acceptance of responsibility by the offender are required for initiation of the restorative justice process. The main idea of restorative justice is to repair the damage of crime and to promote the peace between conflicting parties. What restorative justice is and what it proposes, how it differs from the idea of retributive justice and current criminal justice systems and eventually which limitations and dilemmas of traditional criminal justice systems trigger the shift from retributive justice to restorative justice will be discussed.
En geniş manada onarıcı adalet kavramı ceza adaletinde yeni bir paradigmaya işaret etmektedir. Bu yönü ile onarıcı adalet çağdaş ceza adalet sistemlerinin ekserisine hâkim olan cezalandırıcı adalet düşünce kalıbından kopmayı ve farklılaşmayı gerektirmektedir. Cezalandırıcı adalet suçu yasal düzenin ihlali olarak görürken onarıcı adalet bir yıkım ve zarar olarak görmektedir. Dolaysıyla, onarıcı adaletin ana hedefi cezalandırmadan ziyade onarmadır. Onarıcı adalete göre, anlaşmazlığın tarafları (fail, mağdur ve toplum) adalet sürecinde söz söyleme hakkına sahiptirler. Adaleti dağıtmak devletin görevi ve hakkı değildir. Onarıcı adalet sürecinin başlatılabilmesi için tüm tarafların gönüllü katılımı ve failin sorumluluğu kabul etmesi gereklidir. Onarıcı adalette esas olan suçun doğurduğu yaraların sarılması ve taraflar arasında gerçek sulhun sağlanmasıdır. Bu makale ile yeni bir paradigma olan onarıcı adalet kavramının ne olduğu ve ne önerdiği, cezalandırıcı adalet düşüncesinden ve mevcut ceza adalet sistemlerinden ne yönde farklılaştığı, ve geleneksel ceza adalet anlayışının hangi sınırlılık ve çıkmazlarının onarıcı adalet anlayışına geçişi tetiklediği anlatılacaktır.