Questioning of suspects and defendants in criminal procedure law


ARICAN M.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.43-66, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.43-66
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Interrogation of a suspect is one of the important procedures of acriminal investigation, since it may have a direct impact on the collection ofevidence. Interrogation of a defendant during the trial has also the sameimportance. For this reason, the Code of Criminal Procedures designs the rulesregarding the interrogation process strictly. According to Code, any statementobtained in violation of the rules cannot be used for the conviction. This article examinesthe regulation of the interrogation of suspects and defendants, the ways in which the rights of the suspectare protected and the reliability of evidence guaranteed.
Bir suç ile ilgili olarak kovuşturma aşamasına geçmeden öncesoruşturma evresinin en önemli ceza muhakemesi işlemlerinden birisi şüphelininifadesinin alınmasıdır. Kovuşturma evresinde ise bu işlem sanığın sorgusuolarak ortaya çıkmaktadır. Soruşturma evresinde şüphelinin ifadesi suçsoruşturmasına yön vermekte ve delillerin toplanmasına yardımcı olmaktadır.Kovuşturma evresinde ise sanığın sorgusu yargılamanın seyri ve delillerindeğerlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenlerle, CezaMuhakemesi Kanunu ifade alma ve sorgu prosedürünü çok sıkı kuralarabağlamış ve kuralların ihlal edilmesi durumunda alınan ifadeyi veya sorguyugeçersiz saymıştır. Bu makalede mahiyeti itibarıyla aynı ancak bağlanan hukukisonuçlar bakımından farklı bu iki işlemin hem yasal boyutu incelenmekte hemde kuralların uygulamaya yansıması mercek altına alınmaktadır.