A RESOURCE OF QUALIFIED MEMBERS FOR A TERRORIST ORGANIZATION:A CASE STUDY OF KCK POLITICAL ACADEMY


ÖZKAN E., ÖZDEMİR H.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.28, pp.49-60, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 28
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.49-60
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

One of the important factors keeping a terrorist organization alive is the continuity of recruitment. Devoid of human resources will make a terrorist organization unable to perform its actions, and in time it will be disappeared through a complete pacification. One of the effective combatting methods against PKK (Kurdistan Workers Party) which mostly carries out its terrorist actions on Turkish land is to eradicate its recruitment resources. In the fight against terrorism, however, bringing qualified sympathizers and members, structures that provide systematic involvement is one of the issues that need to be considered more. In Turkey, an important example of this issue recently has come from KCK (Koma Ciwaken Kürdistan) terrorist organization. As an umbrella organization, KCK (Koma Ciwaken Kurdistan), called Kurdistan Communities Union, which includes PKK and coordinates such People's Defense Field Centre and Center of Political Space, especially recruits qualified staff to PKK. In order to manipulate International and national public opinions, the PKK and its derivatives, notorious to produce organized behavioral methods, effectively establish, advertise and operate so-called legal civil society initiatives Academy of Political. In this study, as an example of a method to produce qualified members of terrorist organizations, KCK Academy of Politics examined, the authors have used the open source scanning method of inquiry. Moreover, the purpose of the establishment of the KCK Academy of Politic, and its outcomes and strategies was evaluated through in-depth-interview method.
Terör örgütlerini yaşatan önemli faktörlerden biri örgüte üye katılımlarının sürekliliğidir. İnsan kaynağından yoksun bir terör örgütü eylemler icra edemeyecek ve zaman içinde tamamen pasifleşerek ortadan kalkacaktır. Yoğunluklu olarak Türkiye topraklarında eylemler gerçekleştiren PKK (Kürdistan İşçi Partisi) terör örgütüyle etkili mücadelelerden birisi muhakkak örgüte katılımların engellenmesidir. Bununla birlikte, örgüte sempatizanlar ve nitelikli üyeler yetiştiren ve sistematik katılımlar sağlayan yapılar, sistemler ve programlar terörizmle mücadelede daha çok göz önünde bulundurulması gereken konulardandır. Türkiye'de bu konuya yakın zamanda önemli bir örnek KCK adlı terör örgütünden gelmiştir. PKK'yı da bünyesinde barındıran Kürdistan Topluluklar Birliği olarak adlandırılan şemsiye örgüt KCK (Koma Ciwaken Kürdistan), koordinesi altında barındırdığı Halk Savunma Alan Merkezi ve Siyasal Alan Merkezi gibi bütün yapılara, özellikle de PKK'ya nitelikli eleman kazandırmaktadır. Uluslararası ve ulusal kamuoylarını manipüle edebilmek amacıyla örtülü örgütlü davranış metotları üretmekle ünlü olan PKK ve türevleri, yasal sivil toplum girişimi görünümünde Siyaset Akademilerini yaygın ve etkili bir şekilde kurmakta, tanıtmakta ve işletmektedir. Terör örgütlerinin nitelikli örgüt mensubu üretme yöntemlerine örnek olarak KCK Siyaset Akademilerini inceleyen bu çalışmada yazarlar, açık kaynak taramasını araştırma metodu olarak kullanmışlardır. Ayrıca, KCK Siyaset Akademilerinin kuruluş amacı, kullanımı, çıktıları ve geleceğe yönelik stratejileri terörle mücadele uzmanlarıyla yapılan ikili görüşmelerin derinlemesine analiziyle değerlendirilmiştir.