On the Example of Juvenile Delinquency The Anti-Crime Effect of the Family


Creative Commons License

Ataç İ.

POLİS AKADEMİSİ,ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,ADLİ BİLİMLER VE SUÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / 5-1, vol.5, no.1, pp.51-61, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: POLİS AKADEMİSİ,ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,ADLİ BİLİMLER VE SUÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / 5-1
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.51-61
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Abstract: It is very important to reduce the likelihood of young people and children committing crimes and to ensure that they become honest, thoughtful and contributing individuals to society. For this purpose, various preventive measures can be taken. Education is important for young people to develop the skills of expressing themselves, solving problems and understanding the values of society. In addition, education enables children and young people to have their goals for the future of trusting themselves. Family and community support reduces the likelihood of children and young people to commit crimes. While families provide love, understanding and guidance to their children, society can help young people engage in useful and meaningful activities. Crime prevention programs are special activities designed to reduce the likelihood of committing a crime. These programs help children and young people fill their time in a meaningful way and work to reduce their potential causes of crime. Business and learning opportunities, especially young people fill their time significantly and ensure that they have goals for their future. Legal sanctions and processes aim to punish these fragile groups that commit crime and to show the negative consequences of these behaviors. However, legal sanctions not only punish young people who commit crimes, but also prevent them from committing crimes. Youth crime prevention is an issue that needs to be focused on. Committing crimes is often a consequence of the behavior of children and young people, and therefore it is important to take preventive measures aimed at reducing the propensities of the disadvantaged to commit crimes. The consequences of teenage delinquency can be serious and long lasting. In this article, fragile individuals, including decision making and problem solving processes at the community level in addition to the tools and resources they need to make healthy and responsible choices to address issues in attempting to provide, containing, we will talk about the importance of the institution of the family.

Keywords: Crime, Juvenile Delinquency, Family, Crime prevention 

Öz: Gençler ve çocukların suç işleme olasılığını azaltmak ve onların dürüst, düşünceli ve topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak çok önemlidir. Bu amaçla, çeşitli önleyici önlemler alınabilir. Eğitim, gençlerin kendilerini ifade etme, problem çözme ve toplumun değerlerini anlama becerilerini geliştirmesi için önemlidir. Ayrıca, eğitim çocukları ve gençlerin kendilerine güven duymalarını geleceklerine yönelik hedefleri olmalarını sağlar. Aile ve toplum desteği, Çocuklar ve gençlerin suç işleme olasılığını azaltır. Aileler, çocuklarına sevgi, anlayış ve yönlendirme sağlarken, toplum, gençlerin yararlı ve anlamlı faaliyetlerle meşgul olmalarına yardımcı olabilir. Suç önleme programları, suç işleme olasılığını azaltmak için tasarlanmış özel faaliyetlerdir. Bu programlar, çocukların ve gençlerin zamanlarını anlamlı şekilde doldurmalarına yardımcı olur ve onların potansiyel suç işleme nedenlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapar. İş ve öğrenim imkânları, özellikle gençlerin zamanlarını anlamlı şekilde doldurur ve onların geleceklerine yönelik hedefleri olmalarını sağlar. Hukuki yaptırımlar ve süreçler, suç işleyen bu kırılgan grupların cezalandırılmasını ve bu davranışlarının olumsuz sonuçlarını göstermeyi amaçlar. Ancak, hukuki yaptırımlar yalnızca suç işleyen gençleri cezalandırmakla kalmaz, aynı zamanda onların suç işleme olasılığının da önüne geçer. Genç ve çocuk suçlarını önleme üzerinde durulması gereken bir konudur. Suç işlemek genellikle çocuk ve gençlerin davranışlarının bir sonucudur ve bu nedenle, dezavantajlı kesimin suç işleme eğilimlerini azaltmaya yönelik önleyici önlemler alınması önemlidir. Genç suçluluğunun sonuçları ciddi ve uzun süreli olabilir. Bu yazımızda kırılgan bireylerin topluluk düzeyinde karar vermeleri ve problem çözme süreçlerine dâhil olmaları yanında sağlıklı ve sorumlu seçimler yapmaları için ihtiyaç duydukları araçları ve kaynakları sağlamayı içeren konulara değinmeye çalışırken aile kurumunun da öneminden bahsedeceğiz.

Anahtar Kelimler: Suç, Çocuk ve Genç suçluluğu, Aile Kurumu, Suç önleme