The Effect of Foreign Policy Culture on Decision Making Process: The US Invasion of Iraq


Besgul B.

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, pp.455-481, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.31679/adamakademi.1378144
  • Journal Name: ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.455-481
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Foreign policy is defined as the strategies that describe the attitudes and behaviors of countries in the international system towards each other. Nations seeking to protect their national security and pursue their own interests aim to reach a rational outcome by making foreign policy decisions based on a cost-benefit analysis. The bureaucratic policy approach, which analyses the decision-making process from a critical perspective, argues that it is not precisely possible for countries to make rational decisions due to the past experiences of the actors involved in the process, their foreign policy cultures, their individual ambitions and their rivalries with each other. This study, which examines the decision process of the invasion of Iraq under the leadership of George W. Bush with the bureaucratic policy model, aims to determine the impact of the US foreign policy culture on the views of decision makers. İn the study, it is re- vealed that the actors involved in the İraq invasion decision process were influenced by the US foreign policy culture factors of idealism, enemy perception creation and perception of continuity and integrity.
Dış politika, uluslararası sistemde yer alan ülkelerin birbirlerine karşı tutum ve davranışlarını tanımlayan stratejiler olarak tanımlanmaktadır. Ulusal güvenliklerini korumak ve kendi çıkarlarını gözetmek isteyen ülkeler, dış politika kararlarını fayda zarar analizine göre belirleyerek rasyonel bir sonuca ulaşmayı hedeflemektedir. Karar alma sürecini kritik bir perspektifle ele alan bürokratik politika yaklaşımı, sürece dahil olan aktörlerin geçmiş tecrübeleri, dış politika kültürleri, bireysel hırsları ve birbirleriyle olan rekabetleri nedeniyle ülkelerin kesin olarak rasyonel karar almasının mümkün olmadığını savunmaktadır. George W. Bush liderliğinde Irak’ın işgal karar sürecini bürokratik politika modeliyle inceleyen bu çalışma, ABD’nin dış politika kültürünün karar alıcıların görüşleri üzerindeki etkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, Irak işgali karar sürecinde yer alan aktörlerin ABD dış politika kültür etmeni olarak tespit edilen idealizm, düşman algısı yaratımı ve süreklilik ve bütünlük algısı etkisinde gerçekleştiği açıklanmaktadır.