The Genders, Education Levels and Geograohical Distribution of Individuals Who Have Commited Suicide and Attempted to Commit Suicide: A Sample of the City of Kütahya


ÖZEL A., KESER N., KÖKSAL E.

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.0, no.19, pp.231-250, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 19
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Doğu Coğrafya Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.231-250
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

All the events that concern people directly or indirectly, and influence their social and economic development are among the areas that geography studies and does researches on. In addition, the problems related with the female population became the area of interest of the geography science since the 2nd half of the 20th century. In this respect, geography deals with gender, educational level and geographical distribution of the individuals who committed suicide.. In this study, the problem of committing suicide was examined in terms of gender and educational differences in Kutahya. In the present study, in which geographical methods have been used, the spatial distribution of the suicides was determined and suicide map of Kutahya was formed. Moreover, the genders and educational levels of the people who committed suicide or attempted at committing suicide were compared and it was examined whether there is any significant relation between the sexual and educational differences and the rates of suicide or attempts at committing suicide taking the spatial differences into account. As a result of the analysis with SPSS program, it was determined that the rate of suicide and suicide attempts show difference depending on gender and education level and that the distribution of suicide and suicide attempts don’t show a significant difference regionally, but present certain differences on the basis of districts. Besides, it was also found that there are significant relations between education level and districts and regions, while there is no significant relation between the region and the district.
İnsanı doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren, toplumsal ve ekonomik gelişmesini etkileyen bütün olgular, coğrafya ilmine inceleme ve araştırma konusu oluşturur. Aynı zamanda kadın nüfusuyla ilgili sorunlar da 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artan bir hızla bu bilim dalının inceleme alanına girmiştir. Bu bağlamda intihar eden bireylerin cinsiyeti, eğitim durumları ve mekânsal dağılımları da coğrafyanın inceleme alanı içindedir. Bu araştırmada, Kütahya şehri örneğinden hareketle intihar sorunsalı, cinsiyet ve eğitim farklılıkları açısından ele alınmıştır. Coğrafi metotların uygulandığı araştırmada intiharların mekânsal dağılımı tespit edilmiş ve Kütahya şehri intihar haritası oluşturulmuştur. Ayrıca intihar ve intihara teşebbüs edenlerin cinsiyetleri ve eğitim düzeyleri karşılaştırılmış, eğitim ve cinsiyet farklılıklarıyla intihar ve intihara teşebbüs oranları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı mekânsal farklılıklar da hesaba katılarak belirlenmeye çalışılmıştır. SPSS programı kullanılarak yapılan analizler neticesinde, İntihar ve intihara teşebbüs edenlerin oranının eğitim düzeylerine ve cinsiyetlerine göre farklılık arz ettiği, İntihar ve intihar girişimi dağılımlarının, bölgesel olarak anlamlı bir farklılık göstermese de mahalle bazında belirgin farklılıkları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet farklılıklarıyla, bölge ve mahalle arasında anlamlı bir ilişki olmamakla birlikte, eğitim durumu ile mahalle ve bölgeler arasında anlamlı ilişkilerin olduğu bulunmuştur.