INDEPENDENCE OF DATA PROTECTION AND SUPERVISORY AUTHORITIES IN THE EU MEMBER STATES AND PROSPECTIVE CASE OF TURKEY


OĞUŞGİL V. A.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.2, pp.203-232, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.203-232
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The European Union, through its legal frame for the protection of personal data, led the member states to establish protection mechanisms accordingly. The purpose of the establishment of these institutions, established by the member states within this framework and called data protection and supervisory authorities, is to prevent the personal data to be stored and processed against its aim and the laws. In this article, the "independence" characteristic of those national institutions in the EU member states, which is required pursuant to the Directive 95/46/EC issued by the Union and EU Charter of Fundamental Rights, will be questioned. It is planned that the study sheds light on the assurances of independence that the institution to be established in Turkey pursuant to the membership negotiations with the EU must have as well as on those that the institutions in member states have.
Avrupa Birliği, kişisel verilerin korunmasına yönelik oluşturmuş olduğu yasal çerçeve aracılığıyla üye devletleri bu doğrultuda koruma mekanizmaları oluşturmaya sevk etmiştir. Üye devletler tarafından bu çerçevede oluşturulan ve "veri koruma ve denetleme kurumları" olarak adlandırılan bu kurumların kuruluş amacı, kişisel verilerin amacına ve yasalara aykırı bir şekilde saklanması ve işlenmesini önlemektir. Bu makalede, AB'ye üye devletlerdeki söz konusu ulusal kurumların Birliğin bu yönde çıkarmış olduğu 95/46/AT sayılı Direktif ile AB Temel Haklar Şartı uyarınca sahip olmaları gereken "bağımsızlık" özellikleri sorgulanacaktır. Çalışmanın üye devletlerdeki kurumların sahip olduğu bağımsızlık güvencelerine olduğu kadar, AB ile üyelik müzakereleri uyarınca Türkiye'de önümüzdeki aylarda kurulacak olan eşdeğer kurumun sahip olması gereken bağımsızlık güvencelerine de ışık tutması planlanmaktadır.