INTERNAL SECURITY UNITS THE RUSSIAN FEDERATION AFTER THE COLD WAR


içen a. b.

Güvenlik Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.151-174, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.28956/gbd.
  • Journal Name: Güvenlik Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.151-174
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

In this article, the internal security actors of modern Russia after the Cold War were examinedseparately and compared with our country’s counterparts besides their structural and institutionalcharacteristics in order to be more understandable. The Russian Federation seeks to ensure internalsecurity and internal order in a difficult and large geography with millions of square kilometers ofland covered by it and a wide range of people living within it. Having such a diverse geographytogether in a wide geography has become very difficult both organizationally and financially andAfter the collapse of the Soviet Union in the aftermath of the Cold War, the system, which wasundermined by the collapse of the Soviet Union, brought about the necessity of structuring within anew state domestic disturbances and economic crisis have slowed down the structure, and theproblem of internal security has been Russia's most important problem for many years. Until thePutin period, the restructuring process was insufficient within the context of role model and theSoviet tradition continued to be felt. However, the Putin period and the state system of the TsaristRussia were examined and a distinctive understanding of domestic security and institutions built onthis understanding have emerged with the synthesis of the Tsarist Russia-Soviet. In this article,structural and functional aspects of the restructured internal security organs have been addressedand are intended to be compared with their counterparts in Turkey.
Bu makalede Soğuk Savaş sonrası modern Rusya’nın iç güvenlik aktörleri ayrı ayrı incelenmiş, yapısal ve kurumsal özellikleri haricinde daha anlaşılabilir olması adına ülkemiz muadil kurumlarıyla karşılaştırmaları yapılmıştır. Rusya Federasyonu kapladığı milyonlarca kilometrekare toprağı ve bu topraklar içerisinde yaşayan çok çeşitli halkları ile zor ve büyük bir coğrafyada iç güvenlik ve iç asayişi sağlamaya çalışmaktadır. Böylesine farklı halkları bir arada geniş bir coğrafyada barındırmak örgütsel ve mali olarak oldukça zor bir iş haline gelmiş, soğuk savaş sonrası Sovyetler Birliğinin yıkılması üzerine temelinden sarsılan düzen, yeni bir devlet anlayışı içerisinde yapılanma zorunluluğu getirmiştir. İç karışıklıklar ve ekonomik buhranlar yapılanmanın yavaşlamasına neden olmuş, iç güvenlik sorunu uzun yıllar boyunca Rusya’nın en önemli sorunu olmuştur. Putin dönemine kadar yeniden yapılanma ile rol model kapsamında yetersiz kalınmış ve Sovyetler geleneği hissedilmeye devam etmiştir. Ancak Putin dönemi ile Çarlık Rusya’sı devlet düzeni incelenmiş ve Çarlık Rusyası-Sovyetler sentezi ile kendine özgü bir iç güvenlik anlayışı ve bu anlayış üzerine yapılanan kurumlar ortaya çıkmıştır. Makalede, yeniden yapılanan iç güvenlik organlarının yapısal, işlevsel yönleri ele alınmış, Türkiye’deki muadilleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.