Traffic Experiences of Older Drivers


Creative Commons License

FINDIK G., Öz B.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.147-164, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.13114/mjh.2018.388
  • Journal Name: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.147-164
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Older drivers display a set of distinct behaviors in traffic in relation to their developmental characteristics and experiences. In the current study, we aim to reveal older drivers’ individual experiences in traffic from their perspective and through their expressions. In line with this aim, we conducted semi-structured interviews with 10 male participants aged 60 or older living in Ankara and examined the resultant data through interpretative phenomenological analysis. According to these results, these traffic experiences of older drivers are grouped around three superordinate themes; namely, behavioral changes brought by age, negative incidents and emotional experiences related to age, and cognitive and physiological changes brought by age. According to these results, most participants agreed that they experienced various changes in their driving with age. Emotional experiences of older drivers included several negative consequences under difficult conditions characterized by heavy traffic or when faced with aggressive behavior from other drivers. Another finding was that older drivers were aware that physiological and cognitive performance declines with increasing age. The results, providing a noteworthy base for future intervention programs, are presented and discussed in detail.
Trafikte yer alan sürücü gruplarından biri olan yaşlı sürücülerin gelişimsel özellikleri ve deneyimleriile ilişkili olarak trafikte birtakım özel davranışlar sergilediği görülmektedir. Mevcut çalışmada yaşlısürücülerin trafikteki bireysel deneyimlerinin kendi bakış açılarından ve kendi ifadeleriyle detaylıbiçimde ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara ilinde yaşayan, 60 ve üzeriyaştaki 10 erkek katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve toplanan veriler,yorumlayıcı fenomenolojik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, yaşlı sürücülerintrafikteki deneyimleri yaşla gelen davranış değişikliği, yaşla bağlantılı olumsuz yaşantılar ve duygusaldeneyimler, yaşla gelen bilişsel ve fizyolojik değişimler olmak üzere üç üst tema etrafında toplan-maktadır. Yıllar içinde sürücülükte birtakım değişikliklerin meydana geldiği konusunda katılımcılarınçoğunun hemfikir olduğu görülmüştür. Yaşlı sürücülerin duygusal deneyimleri, trafiğin yoğun olduğuzorlayıcı durumlarda veya diğer yol kullanıcıları tarafından yapılan saldırgan davranışlara maruz kalın-dığında bazı olumsuzluklar içermektedir. Katılımcıların, kendilerindeki yaşla gelişen fizyolojik ve bilişselperformans düşüşünün farkında oldukları da bulgular arasındadır. Gelecekte yapılması planlanan iyileş-tirme çalışmaları için anlamlı bir zemin hazırlayan araştırma bulguları detaylı bir şekilde sunulmuş veyorumlanmıştır.