Factors affecting citizens’ fear of crime and precautions:Malatya case


ULUDAĞ Ş.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.1-28, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-28
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

As one of the advantages of community life “security” is a crucial service that needs to be supplied sufficiently by a legal authority. However fear of crime, which is considered a separate and different concept than crime, is usually neglegted by the legal authority. Fear of crime can affect various aspects our personal and social life. In regard to these effects, it has given a crucial place in the political and social agenda in the West. However, as a concept, fear of crime has not taken place in our social and political agenda yet. In the current study, individuals at sixteen and over living in Malatya were interviewed for the purpose of identifying their level of fear of crime and related factors. Results show that those who are satisfied with street lightning, those who think that the police response in a reasonable time, and those who are more educated feel less fear of crime. On the other hand, females feel more fear of crime than males feel.
Toplum halinde yaşamanın bir getirişi olan "güvenlik" yasal otorite tarafından yeterince sunulması gereken hayati bir hizmettir. Ancak ayrı bir kavram olarak değerlendirilen ve suçun kendisinden farklı olan suç korkusu (güvenlik endişesi), güvenlik hizmetinin sunulmasında çoğu zaman yasal otorite tarafından ihmal edilmiştir. Hâlbuki suç korkusu, doğurduğu sonuçlar itibariyle günlük yaşantımızı çok boyutlu olarak etkileyebilmektedir. Bu konu Batı'da sosyal ve politik ajandada önemli bir yer işgal etmektedir. Ancak suç korkusu bir kavram olarak ülkemizde halen sosyal ve politik ajandada kendine yer bulamamıştır. Bu çalışmada, Malatya ilinde yaşayan 16 yaş ve üzeri bireylerin suç korku düzeyleri ve buna etki eden faktörlerin açığa çıkartılması hedeflenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; sokak aydınlatmasını yeterli bulan vatandaşların, polisin makul bir sürede cevap verdiğini düşünenlerin ve eğitim seviyesi yüksek olanların daha az suç korkusu hissetikleri, bayanların ise erkeklere göre daha fazla suç korkusu yaşadıkları tespit edilmiştir.