Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Sundukları Güvenlik Hizmetinin Algılanan Kalitesine İş Doyumunun Etkisi


Creative Commons License

Tekiner M. A., Demirci U., Harputlu M.

opus- International Journal of Society Researches , vol.17, no.38, pp.4928-4957, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 38
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26466/opus.796313
  • Journal Name: opus- International Journal of Society Researches
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.4928-4957
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından vatandaşa sunulan güvenlik hizmetinin algılanan kalitesi üzerinde iş doyumunun etkili olup olmadığını test etmektir. Araştırmanın evrenini Antalya ili Alanya ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri ile burada yaşayan vatandaşlar oluşturmaktadır. Çarşı ve mahalle bekçileri için tamsayım; vatandaşlar için tesadüfi örneklem kullanılmıştır. Uygulanan anket neticesinde analize uygun çarşı ve mahalle bekçilerinden 38, vatandaşlardan 430 veri araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma verilerini toplamak için  Weiss ve arkadaşları (1967) tarafından geliştirilen Minesota İş Doyum Ölçeği ve Parasuraman ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilen SERVQUAL ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre iş doyumu ile hizmet kalitesi algısı arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada çarşı ve mahalle bekçilerinin içsel doyum düzeylerinin yüksek, dışsal ve genel doyum seviyelerinin orta düzeyde olduğu da tespit edilmiştir. Diğer taraftan, görev yaparken çarşı ve mahalle bekçilerini gördüklerini ifade eden vatandaşların güvenlik hizmet kalitesi algılarının yüksek olduğu, diğerlerinin ise orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.