The Investigation of the Effect of Supportive Attitudes of Police on Their Interfering Behaviors Towards Aggressive Spectators in Sports Competitions


PULUR A., KAYNAK İ., ORHAN S.

Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), vol.5, no.2, pp.241-260, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.241-260
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of being in a favour of a team of polices who are on duty in sports competition. Sample of the study is 609 policemen from Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü in Ankara, Istanbul, Izmir, Trabzon and Antalya. A questionnaire including 13 questions and $X^2$ (Chi-scuare-Ki-Kare) test of SPSS Statistical Evaluation Software version 11.0 is applied in the study. For statistical acceptance level of 0.05 (p) is accepted. As a result of the study it is observed that 58.0% of policemen are actively interested in sports, 98.0% evaluate supporters as aggressive and thinks that 54.4% of supporters go to matches aiming to de-charge. 87.3% of policemen think that they start the duty very early and high portion of them do not want to take an assignment on matches. 65.6 % of them think that press, sports club management, referees, competitor's supporters, sportsmen mistakes, technical men and cheerleader are reasons for supporters' aggressiveness. 91.3% of them thinks that, supporters whose aggressiveness are determined before should be forbidden to enter the matches. Policemen's tendencies to support a team and degree of interest in sport are effective in toleration to their supported team's lost in a match (p<0.05). There is a significant relationship (p<0.05) between being in a favour of a team of policemen and their willingness to take assignments in matches, tolerating supporters in national matches and using force in case of supporters violation to public commodity. It is found that there is not a significant relationship (p>0.05) between taking an assignment in their favourite team' matches and their privileged behaviour to supporters and their ideas about setting up a different department like sports police. According to findings, it can be said that policemen leave behind of their supporter identities in a professional mood when the are on duty, they behave more tolerable in national matches by the effect of their national feelings, in violent behaviours of supporters they do not keep away from use violence in order to obtain public order and security. It can be said that their high portion of the aim of being part in sport is entertainment, recreation and health.
Bu çalışmanın amacı; spor müsabakalarında görev alan polislerin takım tutma eğilimlerinin saldırgan seyirciye müdahalede görevlerine etkisini belirlemektir. Araştırma örneklemini Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Antalya illerinde görev yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinden 609 polis oluşturmuştur. Araştırmada 13 sorudan oluşan anket uygulanmış, verilerin analizinde SPSS İstatistik Değerlendirme Paket Programının 11,0 versiyonuyla $X^2$ (Chi-scuare-Ki-Kare) testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılığın kabulü için 0,05 (p) seviyesi esas alınmıştır. Örneklem grubunu oluşturan polis memurlarının; %73,7'si 24-28 yaş arası, %95,2'si erkek, %60,7'si 1-2 yıllık mesleki tecrübeye sahip ve %82,5'i bir takım tutmaktadır. Araştırma sonucunda, polis memurlarının %58,0'i aktif olarak sporla ilgilenirken, % 98,0 oranında futbol branşının seyircisini saldırgan olarak görmekte ve % 54,4 'ü seyircilerin maçlara deşarj olmak amacıyla gittiğini düşünmektedirler. Polis memurlarının % 87,3 'ü spor müsabakalarında gereğinden çok zaman önce görev aldıklarını ve büyük oranda spor müsabakalarında görev almayı tercih etmediklerini belirtmişlerdir. % 65,6'sı seyircileri saldırganlığa yönelten sebep olarak; basın, kulüp yöneticileri, hakemler, karşı takım seyircisi, oyuncu hataları, teknik adamlar ve amigo unsurlarının hepsini ayırt etmeden gösterirken, % 9l,3'ü daha önceden tespit edilen aşırı saldırgan ve taşkınlık yapan seyircilerin maçlara alınmaması gerektiğini belirtmiştir. Polis memurlarının; tuttukları takımın yenilmesini normal karşılamalarında takım tutma eğilimlerinin ve sporla ilgilenme düzeylerinin etkili olduğu saptandı (p<0,05). Takım tutma eğilimlerinin; spor görevlerinde görevli olmayı tercih etmede, milli maç veya milli maç niteliğindeki maçlarda seyircinin taşkınlığına hoşgörülü ve ayrıcalıklı davranmada ve seyircilerin kamu malına zarar vermeleri durumunda kuvvet kullanmalarında etkili olduğu (p<0,05); taraftarı oldukları takımın maçlarında görev aldıklarında seyircinin taşkınlığına hoşgörülü ve ayrıcalıklı davranmada ve spor müsabakalarında spor polisi gibi ayrı bir birim oluşturulması düşüncelerinde etkisinin olmadığı tespit edildi (p>0,05). Bulgular ışığında, polis memurlarının görevlerini yerine getirirken profesyonelce bir davranış içerisinde bulunarak lig maçlarında taraftar kimliklerini arka plana attıkları, milli maçlarda milli duyguların da etkisiyle seyirciye daha hoşgörülü yaklaştıkları, seyircinin saldırgan ve zarar verici davranışlarında asayiş ve güvenliğin sağlanması ve kamu malının korunması için kuvvet kullanmaktan kaçınmadıkları ve spora katılımlarının büyük oranda eğlence, boş zaman değerlendirme ve sağlık amaçlı olduğu söylenebilir.