RUSSKİY MİR (RUSSIAN WORLD)FROM PASTTO PRESENT: FROM AN IDENTITY PROJECTTO INTERNATIONAL POLICY


GÜLSEVEN A.

Avrasya Etüdleri, vol.2, no.56, pp.33-52, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 2 Issue: 56
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Avrasya Etüdleri
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.33-52
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The aim of this study is to examine the role and significance of the concept of the “Russian World” in Russian foreign policy discourse and practice. This concept, which had initially emerged as part of the discussions on religious and cultural identity, has become a significant component of the Russian foreign policy towards its immediate neigborhood. The Russian Government aims to use the concept more effectively to reach its foreign policy goals in the post-Soviet region by including Russian Orthodox Church and organizations such as Russian World Foundation. However, the concept seems to have become a source of conflict and friction in Russia’s relations with its neigborhood given the reactions of the countries like Ukraine and Belarus, which have been the target of the “Russian World”- oriented foreign policy discourse. This study focuses on the use of concept of the “Russian World” in Russian foreign policy. By exploring its historical foundations, it aims to look into whether the use of the concept as a foreign policy category has been effective in Russian foreign policy today.
Bu çalışmanın amacı Soğuk Savaş sonrası dönemde Russkiy Mir (Rus Dünyası) kavramınınRus dış politika söylem ve uygulamalarındakirolü ve önemini incelemektir. Bu kavram, kültürel ve dini kimlik tartışmalarının bir parçası olarak ortaya atıldığı halde, son yıllarda Rusya’nınyakın çevresine dönük dış politikasının önemlibir unsuru haline gelmiştir. Rus hükümeti, dışpolitika yapım sürecine Rus Ortodoks Kilisesive Rus Dünyası Vakfı gibi kuruluşları da dâhilederek, Rus Dünyası kavramını özellikle yakıncoğrafyasına yönelik dış politika hedeflerineulaşmada daha etkin şekilde kullanmaya çabalamaktadır. Ancak, Rus Dünyası eksenli dışpolitika söyleminin hedefinde yer alan Ukraynave Belarus gibi ülkelerin tepkileri göz önünealındığında, kavramın Rusya’nın yakın çevresiyle ilişkilerinde bir gerginlik ve sürtüşme unsuru olabildiği görülmektedir. Bu çalışmada RusDünyası kavramının tarihsel kökenlerinden yolaçıkılarak, kavramın Rusya’nın yakın çevresineyönelik dış politikalarında kullanımının günümüzde ne derece etkili olduğu incelenecektir.