INSTITUTIONAL RACISM AND TERRORIST RADICALIZATION: NATIONAL SOCIALIST UNDERGROUND ORGANIZATION


DILBIRLIGI M., KIYICI H.

İnsan Hakları Yıllığı, vol.39, no.1, pp.1-34, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: İnsan Hakları Yıllığı
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-34
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

This study has examined the National Socialist Underground (NSU) organization that carried out terrorist acts in Germany within the context of institutional racism. The extreme right groups, which did not find a place for themselves in the social base in the post-World War II period in the country, have been trying to lead people to violence by using of different political, economic, social, and cultural problems in nowadays. Especially, the developments that emerged because of the 2008 global economic crisis, especially the terrorist attacks of September 11, 2001 (9/11), the 2010 Arab Spring and the civil wars in Yemen, Libya and Syria have been decisive in the re-penetration of the far right into society. In this context, many far-right groups have carried out terrorist acts. The NSU is one of these groups. The organization realized various terrorist acts such as serial murders against immigrants bank robberies and bomb attacks. Unlike other extreme right groups, NSU can implement the radicalization process more effectively at the institutional level. For this reason, German security and intelligence services can not easily decode the terrorist group. This situation becomes more clearer when analyzing the judicial process. This article has analyzed that NSU within the critical methodology to deal with post-positivist perspective.
Bu çalışma, Almanya’da terör eylemleri gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) ile devlet kurumları arasındaki bağları, kurumsal ırkçılık çerçevesinde incelemektedir. Ülkede İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde toplumsal tabanda kendisine yer bulamayan aşırı sağ gruplar, günümüzde farklı siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel sorunları kullanarak yeniden insanları şiddete yönlendirmeye çalışmaktadır. Özellikle 11 Eylül 2001 (9/11) terör saldırıları başta olmak üzere 2008 küresel ekonomik krizi, 2010 Arap Baharı ve Yemen, Libya ve Suriye iç savaşları sonucunda ortaya çıkan gelişmeler, aşırı sağın Avrupa’da yeniden topluma nüfuz etmesinde önemli bir etken olmuştur. Bu kapsamda birçok aşırı sağ grup, terörist eylemler gerçekleştirmektir. NSU da bu gruplardan birisidir. Örgüt, göçmenlere yönelik seri cinayetler başta olmak üzere banka soygunları ve bombalı saldırlar gibi çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdi. Diğer aşırı sağ gruplardan farklı olarak NSU’nun, radikalleşme sürecinde devlet içerisindeki yapılarla ilişkisi, kurumsal ırkçılık bağlamında oldukça dikkat çekmektedir. Bu nedenle Alman güvenlik ve istihbarat birimleri, terör grubunu kolaylıkla çözümleyememektedir. Özellikle bu durum yargısal sürecin incelenmesiyle daha net ortaya çıkmaktadır. Bu makale, NSU yer altı örgütünü post-pozitivist bir perspektifle ele alarak eleştirel metodolojiyle incelemektedir.