THE ASSESSMENT OF THE FISCAL RULE PACTICES IN SEVERAL SELECTED COUNTRIES


YAR F.

Sayıştay Dergisi, vol.0, no.93, pp.67-85, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 93
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Sayıştay Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.67-85
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Fiscal rules mainly refer to numerical limitations concerning fiscal policy tools in the literature. Therefore, the primary goal of fiscal rules is to ensure fiscal discipline. To fulfil this objective, many developed and developing countries implement fiscal rules. In the study, the fiscal rules applied by the United States of America, Brazil and Argentina from the South America, South Africa from Africa and India from Asia in order to ensure fiscal discipline were discussed. These countries were selected since constitutional economics as the basic discipline of the public choice theory which forms the basis for the fiscal rule recommendations originated from the USA and the fiscal rule recommendations are mainly intended for the developing countries with high levels of budget deficit and public debt (Argentina, Brazil, South Africa, and India). In the final part of the study, an overall assessment of the fiscal rules was made in relation to fiscal discipline in consideration of the empirical studies; and recommendations as regards to how the fiscal rules should be to ensure fiscal discipline in the framework of the critical aspects detected were presented
Mali kurallar, literatürde ağırlıklı olarak maliye politikası araçlarına yönelik sayısal sınırlamaları ifade etmektedir. Dolayısıyla mali kural uygulamalarının öncelikli hedefi, mali disiplini gerçekleştirmektir. Bu hedefi tutturmak için, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke mali kural uygulamaktadır. Çalışmada Amerika Birleşik Devletleri'nde, Güney Amerika kıtasından Arjantin ve Brezilya'da, Afrika kıtasından Güney Afrika'da ve Asya kıtasından Hindistan'da mali disiplinin sağlanmasına yönelik uygulanan mali kurallar ele alınmıştır. Söz konusu ülkelerin tercih edilme nedeni; mali kural önerilerinin dayanak noktası olan kamu tercihi teorisinin temel öğretisi anayasal iktisadın ABD kaynaklı olması ve mali kural önerilerinin ağırlıklı olarak yüksek bütçe açığı ve kamu borcuna sahip gelişmekte olan ülkelere (Arjantin, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan) yönelik olmasındandır. Çalışmanın son kısmında, mali disiplinin sağlanması açısından mali kuralların, ampirik çalışmalar dikkate alınarak genel bir değerlendirilmesine yer verilmiş; arkasından tespit edilen kritik noktalar çerçevesinde mali disiplininin sağlanmasına yönelik mali kuralların nasıl olması gerektiği konusundaki öneriler geliştirilmiştir